Gedeputeerden Landbouw van Belgisch en Nederlands Limburg plannen versterkte samenwerking

Algemeen

De gedeputeerden van Landbouwking van Belgisch Limburg, mevrouw Inge Moors, en Nederlands Limburg, de heer Hubert Mackus, plannen een structurele samenwerking. Maar de landsgrens en de landelijke of regionale aansturing van de landbouw en het landbouwonderzoek hebben tientallen jaren een barrière gevormd tussen de beide regio’s.

Toch zijn er aan beide zijden van de landsgrens belangrijke en complementaire troeven. Het zuiden van de Nederlandse provincie is glooiend en pittoresk, zoals Haspengouw en Voeren aan de andere kant van de grens.  De streken kenmerken zich door hoogstamboomgaarden, intensievere fruitteelt, wijnbouw en akkerbouw.  Het noorden is in beide regio’s vlakker en zandiger maar daardoor bijvoorbeeld erg geschikt voor melkvee, varkens, groententeelt, sierteelt en voedergewassen.

Complementariteit benutten
Ook op het vlak van landbouw- en voedingsonderzoek en het aanwezige agro-businesscomplex is er een grote complementariteit. De Vlaamse provincie Limburg heeft erg ingezet op toegepast onderzoek met 3 actoren: het Proefcentrum Fruitteelt in Sint-Truiden, de PIBO-praktijkwerking voor akkerbouw in Tongeren en het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw in Bocholt die actief is op het vlak van de varkens- en melkveehouderij en de teelt van voedergewassen. Daarnaast is er Agropolis, de incubator voor innovatieve, agro-georiënteerde bedrijven in Kinrooi en ontwikkelen bedrijven in incubatoren als Energyville (Waterschei), Greenville (Houthalen), de Corda Campus in Hasselt en Droneport in Sint-Truiden diensten of producten die bijdragen aan innovatieve ontwikkelingen in een duurzame en toekomstgerichte precisie-landbouw of de productie van nieuwe gewassen of dierlijk voedsel, zoals bijvoorbeeld aquacultuur (intensieve viskweek).

In Nederlands Limburg is er een sterke concentratie rond innovatie in de landbouw en voeding met speerpunten op het vlak van veilige en gezonde voeding, nieuwe technologie (future farming) en circulaire economie op de Brightland campus in Venlo. De regio is bovendien sterk gespecialiseerd in logistiek als stapsteen tussen wereldhavens als Rotterdam en Antwerpen en het Europese hinterland.

Pilootproject ‘De Waarde van het Limburgs Fruit’
In een eerste pilootproject dat gestart werd op 1 januari 2020 werd geld vrijgemaakt voor onderzoek naar de effecten van geselecteerde inhoudsstoffen van het fruit op de menselijke gezondheid, meer specifiek naar neurodegeneratieve aandoeningen zoals Parkinson.  In dit project waarin het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit), Universiteit Hasselt, Universiteit Maastricht en de Brightlandcampus te Venlo participeren, wordt het conceptuele ontwikkelingsproces uitgetest om geselecteerde inhoudsstoffen van fruit verder te ontwikkelen voor biomedische toepassingen.  Deze inhoudsstoffen kunnen aanwezig zijn in vers fruit of kunnen geëxtraheerd worden uit nevenstromen of minderwaardig fruit.

“Wat we samen kunnen doen, kunnen we sneller doen en de Limburgse ondernemers en landbouwers zullen er de vruchten van plukken” besluit de gedeputeerde voor Landbouw, Inge Moors.

 

Geen reacties

Deel jouw reactie met de bezoekers van Truiensnieuws.be

Algemeen
Haspengouws fruit voor Belgische koning

Het is al decennia de gewoonte dat de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie op het einde van de hardfruitoogst een korf appelen en peren aan de koninklijke familie aanbieden. Dat liep dit jaar wel wat anders. De diensten van de koning hadden dergelijke audiënties wegens …

Algemeen
Is men de Groenmarkt al naar de kl…. aan het helpen?

Het feestgedruis van de opening raast nog door onze hoofden, en met fierheid wandelen we over onze vernieuwd Groenmarkt. Maar blijkbaar niet iedereen. De stad investeerde heel wat geld in de vernieuwing van de Groenmarkt, volgens sommigen te veel, maar dat laten we in het midden. Over het resultaat is …

Algemeen
Het is niet de eerste keer dat deze zaal in opspraak komt

Burgemeester Kristof Pirard reageert op de taferelen die zich in zijn gemeente Heers afspeelden “Boos en vol afschuw kijk ik naar deze beelden. Beelden die duidelijk tonen dat er nog steeds mensen zijn die het niet zo nauw nemen met de opgelegde regels, voor ieders gezondheid. En juist nu, dit …