Geen zwarte vlaggen tegen het gevaarlijk verkeer in de Alkense Meerdegatstraat maar wel gele hesjes. Die moeten duidelijk maken dat er duidelijk wat mis is. Een kleurrijk alternatief dus!

De Meerdegatstraat is zowat de op- en afrit van Alken-Centrum aan de Expressweg. En als je even verder kijkt, dan is er ook het verkeer dat via de Leemkuilstraat van en naar Wellen gaat, en de vracht- en andere wagens van de Grootstraat die van Alken en Wimmertingen komen. Die passeren allemaal door de Meerdegatstraat, en dat zijn de bewoners beu. Kotsbeu!

Buurtbewoonster Cindy Ballet woont in één van de gevaarlijke bochten van de straat. “Onze brievenbus is al vier keer omver gemaaid”, toont ze. “Telkens kwam er een slippende auto door onze voortuin gereden. We zijn een lokale verbindingsweg tussen Alken en Wellen met veel zwaar verkeer. Ik heb nu zelf een teller gehangen en we komen op zo een 200 tot 300 vrachtwagens per dag. Als die elkaar moeten kruisen, is de straat met haar vijf meter gewoon te smal, en moeten ze wel even over het fietspad rijden. Ik zeg tegen mijn dochters altijd nadrukkelijk dat ze goed rechts op het fietspad moeten blijven. Anders is het veel te gevaarlijk.”

De bewoners benadrukken dat het buurtcomité bewust met een constructieve houding en concrete voorstellen naar de gemeente is gestapt. Ze willen hun straat terug, en meer aandacht voor fietsers en wandelaars. Want de problemen zijn er natuurlijk wel: hier wordt écht te hard gereden. Jammer genoeg leidt buurgemeente Wellen haar zwaar verkeer nog altijd om via Alken. Die vrachtwagens kunnen door de tonnagebeperkingen niet anders dan via de Meerdegatstraat rijden en omdat ze elkaar niet kunnen kruisen op een rijweg van nauwelijks vijf meter, rijden ze op het fietspad.

Alken heeft nu wel een stappenplan uitgewerkt om de situatie te verbeteren. De buurtbewoners hebben de gele hesjes uitgehangen om aan te geven dat ze achter dat stappenplan staan, en dat het belangrijk is dat het volledig wordt uitgevoerd. Een eerste stap is een snelheidsbeperking tot 50 km per uur vanaf 1 mei en het gemeentebestuur gaat overleg plegen hoe ze het zware verkeer beter kunnen kanaliseren met eventuele verkeersremmers en wegversmallingen.

De gele hesjes in de Meerdegatstraat zijn dus meer een steun voor het gemeentebestuur in de realisatie van meer veiligheid in de straat. Van een positieve actie gesproken. Alleen jammer dat er niet aan elk huis een hesje hangt!