Het gemeentebestuur van Gingelom gaat in beroep tegen de vergunning voor drie windturbines op haar grondgebied. Limburg Win(d)t wil er drie exemplaren bouwen in de buurt van Montenaken, langs de Romeinseweg en de Hauthemweg, op 500 meter van de dorpskern. Het bedrijf wijst erop dat er strikte regels zijn inzake afstand houden van een dorpskern, en dat ze die zal toepassen.

Burgemeester Patrick Lismont (Vooruit) kondigt aan dat hij beroep zal aantekenen. Daarmee gaat hij in tegen de provincie en tegen Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), die groen licht geven voor de bouw. De bijkomende turbines – er staan er reeds zes – zijn nodig om Limburg tegen 2050 uitstoot-neutraal te maken. Volgens Limburg Win(d)t zal er daardoor 16.500 ton CO² minder de lucht ingaan. Het bedrijf zegt de regels inzake afstand houden van een dorpskern zal naleven.

Protest

Maar dat kan de buurtbewoners niet overtuigen. Zij dienden bijna allemaal individueel bezwaarschriften in. Provincie Limburg gaf na lezing en beoordeling van de klachten toch positief advies, en dat op basis van de wetgeving. Minister Demir volgde dat advies en reikte een vergunning uit. De Gingelomse burgemeester Lismont gaat nu in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Of hij veel kans maakt is zeer de vraag. Zowel de Provincie als de administratie van minister Demir hebben immers gehandeld strikt op basis van de wetgeving. Windturbines moeten in Vlaanderen aan een aantal criteria voldoen, onder meer inzake geluid, slagschaduw en veiligheid. Algemeen wordt aangenomen dat op een afstand van 250 tot 300 meter van de turbine er vrijwel geen geluidshinder meer optreedt. Geluidshinder ‘s nachts (dit komt meer voor, nvdr.) kan men voorkomen door het toerental van de rotorbladen te begrenzen tot de juiste geluidsgrenswaarde. Men kan ook door voortdurend de stand van de wieken te veranderen, het geluid nog doen afnemen. Het type turbine is ook sterk bepalend. Dat alles zal wellicht meespelen in de verdere beroepsprocedures.

Foto: ©Limburg Win(d)t