Op 01/01/2022 stopt schepen Jan Wicheler, na 21 jaar, met zijn politieke carrière. Hij geeft zijn schepensjerp door aan Geert Moyaers.
Na 5,5 jaar als OCMW-raadslid, werd Jan in 2007 gemeenteraadslid en sinds 2010 is hij onafgebroken schepen. Openbare werken, sport en mobiliteit waren steeds de rode draad in zijn takenpakket, deze werden aangevuld met landbouw en toerisme. De afgelopen jaren heeft hij in al deze beleidsdomeinen dan ook mooie projecten gerealiseerd.
De grootste infrastructuurwerken die onder leiding van Jan gebeurden, waren de grote riolerings- en wegenwerken waarbij de dorpskernen van Mielen, Boekhout en nu ook een groot deel van Montenaken werden vernieuwd. Jan zorgde er ook voor dat Gingelom zijn voortrekkersrol op vlak van erosiemaatregelen kon handhaven door de realisatie van heel wat erosieprojecten en ingrepen ter bestrijding van water- en modderoverlast. Als schepen van landbouw kreeg hij de landbouwers mee in dit succesverhaal.
Op vlak van mobiliteit zette Jan zich in voor veilige schoolomgevingen, onder meer door het invoeren van schoolstraten en door het organiseren van verkeersacties voor de scholen, zoals de dag van de jonge fietser. Hij probeerde de Gingelommenaar meer op de fiets te krijgen door in te zetten op betere en veiligere fietsverbindingen. Zo werden het fietspad langs de N80 richting Sint-Truiden en de fietssuggestiestrook langs de Mielenstraat aangelegd en werd het project voor een fietspad langs de Oude Katsei opgestart.
Ook voor de sportievelingen onder ons zette Jan zijn beste beentje voor. Hij zorgde mee voor de uitbouw van een kwalitatieve infrastructuur door de realisatie van het Meerplein met een kunstgrasveld en Finse piste. Met de energiebesparende renovatie van de sporthal lokte hij in 2011 zelfs een Japanse krant naar Gingelom. Jan is ook de drijvende kracht achter de realisatie van het toekomstige multifunctioneel sportcomplex. Daarnaast zorgde Jan door zijn grote betrokkenheid voor enthousiasme binnen de sportraad, stond hij mee aan het doopvont van de jaarlijkse mountainbiketocht, de Sport- en cultuursterren, … Ook bij de herinrichting en de toeristische ontsluiting van de tumulisites speelde hij een grote rol.

Geert Moyaers
Geert zetelt sinds 2013 in de gemeenteraad en was in 2017 en 2018 al schepen. Geert neemt de bevoegdheden van Jan over en wordt bevoegd voor openbare werken, nutsvoorzieningen, landbouw, mobiliteit en sport.