Vanaf 18 augustus kan je gedurende 3 weken gratis terecht met je grofvuil in het containerpark.

Voor een bezoek aan het containerpark moet je steeds een afspraak maken. Dat kan telefonisch via het Contact Center van de stad Sint-Truiden op het nummer 011 70 14 14 of via digitale afspraak https://afspraken.sint-truiden.be/services.

Wie asbesthoudend materiaal naar het containerpark wil brengen, moet zich strikt aan de maatregelen houden rond het aanbieden en verpakken van het materiaal. De richtlijnen hiervoor zijn terug te vinden op de website van de stad Sint-Truiden: www.sint-truiden.be/containerpark

Door de Coronacrisis moest ook het containerpark van Sint-Truiden in maart de deuren noodgedwongen sluiten. De lopende grofvuilactie werd door de maatregelen tegen de verspreiding van het virus opgeschort. De actie gaat op dinsdag 18 augustus opnieuw van start en dit gedurende drie weken, zodat elke Truienaar alsnog de kans krijgt om zijn of haar grofvuil gratis op het containerpark aan te bieden.

“De voorbije maanden hebben we er voor gezorgd dat Truienaren zo vlot en zo veilig mogelijk hun afval konden aanbieden op het containerpark. Ondertussen loopt het nieuwe afsprakensysteem moeiteloos. Daarom hebben we beslist om het gratis aanbieden van grofvuil opnieuw te laten doorgaan en dit van dinsdag 18 augustus tot en met zaterdag 5 september. Ook scholen zijn tijdens deze periode eenmalig welkom op het containerpark om hun grofvuil gratis aan te bieden. Bovendien wordt het vanaf dan ook opnieuw mogelijk om asbesthoudend materiaal naar het containerpark te brengen, zij het onder strikte voorwaarden”, zegt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers.