Op 30 oktober 2020 werd het openbaar onderzoek gestart voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor deze belangrijke werken. Dit onderzoek loopt nog tot 28 november 2020.
Het betreft de aanleg van een gescheiden riolering en een nieuwe weg in deze straten. Deze riolering en nieuwe weg zullen aangelegd worden door Aquafin in het kader van het lokaal pact. De nieuwe riolering en de nieuwe weg van de drie zijwegen van deze straten zal door de gemeente aangelegd worden. Tevens wordt er op de grens met Stevoort een bufferbekken aangelegd op de Nitsembeek. Als de administratieve procedure naar wens verloopt, zal de aanbesteding van het werk in het voorjaar gebeuren en kunnen de werken vermoedelijk in het najaar 2021 starten.