Tijdens de gemeenteraad van maandag 22 februari 2021 in Sint-Truiden is unaniem ingestemd met het sp.a-voorstel van de gemeenteraadsleden Eddy El Herbouti en Maurice Hollebeke om in Sint-Truiden het zorgparkeren in te voeren. De principebeslissing wordt nu zo snel mogelijk uitgewerkt en gaat dan terug naar de gemeenteraad voor de praktische implementatie ervan..
“Ik ben zeer tevreden”, zegt Eddy El Herbouti, die het voorstel toelichtte. “Wij hopen dat zoveel mogelijk inwoners nu willen meewerken om private parkeermogelijkheden ter beschikking te stellen aan één of meerdere zorgverleners. Het gaat dan bijvoorbeeld om de oprit of een andere private parkeerplaats.”
“Wij denken in de eerste plaats aan personen of families, die regelmatig een beroep moeten doen op hulpverleners of hun buren of mensen in hun omgeving. Maar uiteindelijk kan elke Truienaar hieraan meewerken. Het kan de druk en de stress om een geschikte parkeerplaats te vinden en niet geverbaliseerd te worden door overijverige parkeerwachters of politiemensen, voor medische en para -medische beroepen, serieus verminderen. Wij gaan ervan uit dat de burgemeester haar woord zal houden, maar uiteraard zullen wij het dossier strikt opvolgen”, aldus de Truiense socialisten.

Bewoners kunnenvoa het zorgparkeren de parkeerplaats voor hun oprit of garage ter beschikking stellen van hulpverleners. Wie wil meewerken aan dit project, ontvangt een sticker die zichtbaar moet aangebracht worden aan de ter beschikking gestelde parkeerplaats. De sticker geeft aan dat de hulpverleners er tijdens huisbezoeken gratis mogen parkeren. Vooral in straten waar parkeerplaatsen schaars zijn, zijn deze extra plaatsen zeer welkom! De deelnemende hulpverleners krijgen een kaart met contactgegevens om achter de voorruit van hun auto te plaatsen. Zo kunnen de bewoners hen contacteren om de parkeerplaats vrij te maken indien nodig.

Hopelijk is dit een wijziging in de houding van de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid om niet “d’office” agendapunten, aangebracht door de oppositie, af te keuren.