Er was een tijd dat opposanten binnen de kerk in de kerkban werden geslagen, maar dat behoort nu toch al tot een ver verleden, Maar archaïsche maatregelen zijn er nog steeds in Rome.

Neem nu het feit dat Asster als psychiatrisch ziekenhuis het predicaat “katholiek” niet meer mag gebruiken omdat … ze een andere mening hebben over euthanasie dan de gangbare mening van de Curie of de Congregatie voor de Geloofsleer of de Generale overste van de kloosterorde.

Psychiatrische instellingen zijn steeds een ding geweest van de Broeders van Liefde, maar ook die geraken aan het eind van hun broeders, en de ziekenhuizen werden overgelaten aan private en vooral bekwame handen. De burger maakte zich “baas” in een christelijke instelling. En die burger gaat mee met zijn tijd en luistert iets meer naar wat de overheid beslist dan naar wat Rome denkt. En daar gaat het dispuut over. In een visietekst van de vzw van de Belgische Broeders van Liefde wordt de deur opengezet voor euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Tot groot ongenoegen van Rome en van de broeder-generaal in Rome, een Vlaming, René Stockman. Insiders stellen echter vast dat het niet gaat over dat “katholiek” zijn of niet, maar over het gebruik van de naam “Broeders van Liefde” en het eigendomsrecht van de gebouwen. Met andere woorden, “katholiek” is hier de dekmantel voor louter financiële beweegredenen. Of hoe laag kunnen ze in Rome vallen? En volgens kerkjurist Rik Torfs zou dat wel eens kunnen leiden tot een jarenlange procedureslag. Waarschijnlijk net zolang tot er geen Broeders van Liefde meer zijn. Maar dan zijn er nog steeds de bekwame dokters en verzorgers in de zorginstellingen van de orde die met hart en ziel blijven werken voor hun patiënten. Ook in Sint-Truiden, met het respect van een hele gemeenschap van 40.000 Truienaren.