Dat is een kleine klus, maar wel eentje die belangrijk is voor de netheid van de hele buurt. En we willen toch allemaal in een mooie straat wonen, niet?

Regelmatig stellen wij vast dat er op voetpaden aan woningen en op privéterreinen (privétuinen, bouwterreinen, percelen, …) onkruid en distels groeien.
 
De gemeente Gingelom wil er de aandacht op vestigen dat u als bewoner verplicht bent om het onkruid en de distels op het voetpad en de aangelegde berm voor uw eigendom te verwijderen. De aangelegde berm, dat is de ruimte op het openbaar domein tussen de rooilijn en de rijbaan/het fietspad dat door de overheid werd aangelegd, maar niet als voetpad werd ingericht. Bovendien moet u uw privéterrein onderhouden en de bloei of zaadvorming van hinderlijke onkruidsoorten en distels voorkomen. Het is een kleine klus met een groot effect voor de hele buurt. Een nette buurt bevordert namelijk het veiligheidsgevoel. U voorkomt veel onkruid door regelmatig de stoep te borstelen.
 
Zorg er zeker voor dat u de zone voor uw woning proper maakt. Anders bestaat de kans dat u een GAS-boete in de bus krijgt.
 
Hou er wel rekening mee dat het verboden is om pesticiden te gebruiken bij het onderhoud van het voetpad of de aangelegde berm. Ook zout, azijn, bleekwater en andere keukenmiddeltjes zijn pesticiden wanneer u ze gebruikt om onkruid mee te bestrijden. Ook deze middeltjes zijn dus verboden, omdat ze schadelijk zijn voor de natuur. Regelmatig borstelen, harken, heet water gebruiken of een voegenkrabber en een onkruidbrander zijn dan wel weer goede alternatieven!
 
Opgelet! Voor het onderhoud van bomen, hagen, struiken of ander plantsoen op openbaar domein zorgt de gemeente zelf! Gelieve dit dan ook aan ons over te laten!