Na BOB, is het tijd voor de SLim-acties. SLim, kort voor “SafeLimburg”, is een provinciaal gecoördineerde verkeersactie om weekendongevallen te voorkomen.

210202-bobWeekendongevallen hebben tal van oorzaken. De SLim-acties richten zich voornamelijk op de 3 belangrijkste: rijden onder invloed van alcohol, drugs of met een onaangepaste snelheid. Deze factoren spelen niet enkel een grote rol in het veroorzaken van de ongevallen. Ze bepalen ook voor een deel de ernst ervan.

De voorbije BOB-wintercampagne tussen 11 december en 25 januari was positief. Uiteraard hebben de lockdown en de avondklok daar invloed op. De politie van Sint-Truiden voerde 1.168 testen uit.0 Daarvan waren er 19 positief of 1,63 procent. Als je het ons vraagt, geen overdreven cijfer, ook al zijn het er 19 te veel!