Op voorstel van N-VA Limburg werd schepen Jelle Engelbosch voorgedragen om te zetelen in de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt. Met de aanstelling van Hendrik Verbrugge als ondervoorzitter diende er een nieuwe afgevaardigde te worden aangeduid.  De provincieraadsleden keurde de aanstelling van Engelbosch goed.

Engelbosch is tevreden met het aanhoudende vertrouwen dat de N-VA in hem stelt: “Onderwijskansen liggen mij nauw aan het hart. Door moeilijke jeugdomstandigheden heb ik nooit hogere studies kunnen voltooien. Ik wil er vanuit de Raad van Bestuur dus vooral over waken dat het actieplan “inclusief en excellent” uit het groeiplan van de Universiteit, geen dode letter blijft. Het is een actieplan om jongeren die vandaag door verschillende omstandigheden uit de boot vallen meer kansen te geven. Je afkomst mag niet bepalend zijn voor je toekomst.”

Voor deze maandelijkse avondvergadering, de voorbereidende vergaderingen, het politieke overleg en studie van dossiers inbegrepen. ontvangt elk lid een belastbare vergoeding van minder dan 100€.