Om onze kappers een hart onder de riem te steken en er helpen voor te zorgen dat zij in alle veiligheid hun werk kunnen doen en ons weer in optimale omstandigheden kunnen ontvangen, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de uitbaters van een kapsalon een subsidie toe te kennen voor de aankoop van een CO²-meter.

De subsidie wordt uitbetaald na voorlegging van een factuur en bedraagt minimum de aankoopwaarde van het toestel en maximaal 100 euro.
Facturen van de aankoop van een CO²-meter vanaf maart 2020 komen in aanmerking.
De aanvraag en kopie van de factuur kunnen worden ingediend per post of via mail naar wendy.cosemans@heers.be en dit voor uiterlijk 30 maart 2021