Uit welingelichte bron vernemen we dat er in de stad van de heilige Trudo dit jaar geen carnaval zal zijn. Toch zeker niet als het van de carnavalsverenigingen afhangt.

Naar verluidt zouden alle carnavalsverenigingen besloten hebben om volgend jaar niet aan het carnaval deel te nemen en dat op geen enkele manier. De verenigingen laten weten dat het door de huidige omstandigheden  onmogelijk is om voorbereidingen te treffen en aan de noodzakelijke investeringen te beginnen. Want carnaval lijkt wel alleen te bestaan uit leute en plezier, maar daar achter staat wel een zware financiële inbreng van de carnavalisten. Er kan trouwens niets georganiseerd worden waarbij de nodige gelden kunnen verzameld worden zoals eetdagen, bals en andere initiatieven, die geld in de kas brengen maar door corona niet kunnen doorgaan.

Van uit de overkoepelende carnavalsraad is er tot op  heden zelfs geen mededeling gekomen wat men eigenlijk in Sint-Truiden van plan zou zijn. Daarom werd er meteen door de groepen besloten om geen investeringen te doen voor het aanmaken van wagens, huur of aankopen van kleding. Carnaval stamp je trouwens niet op een paar maanden uit de grond, en de voorbereidingstijd wordt met de dag korter.