Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft een belofte gemaakt aan het 4e leerjaar van de B@S!S in Alken: “Op korte termijn verhogen we de verkeersveiligheid op de N754. En op langere termijn komen er meer fietspaden.” Ook in andere Haspengouwse steden en gemeenten komen er extra fietspaden. In Alken komt er in afwachting van de uitrol van dat plan een 7-punten programma dat nog dit jaar wordt uitgevoerd. 

De leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool de B@S!S uit Alken schreven elk afzonderlijk een brief naar Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters voor een verkeersveiligere schoolomgeving. Ook de drukke gewestweg N754 werd aangekaart. Tientallen kinderen fietsen dagelijks er immers dagelijks van Wellen naar Alken, en omgekeerd. Maar veilig is dat allerminst. “De leerlingen die in Wellen wonen, moeten meestal via de N754 naar hun school in Alken fietsen. Het is een drukke en gevaarlijke straat, waar auto’s 70 km per uur mogen rijden. Vermits er geen fiets- of voetpad is, moeten fietsers de rijbaan gebruiken. Heel wat kinderen en hun ouders zien dit, omwille van de onveilige situatie, niet zitten”, vertelt directeur Tim Jeuris. Tijd dus voor juf Karine om samen met haar klas in de pen te kruipen en de minister een brief te schrijven.

Kindnorm

“Ik ontving op één dag héél veel brieven van de B@S!S uit Alken”, reageert minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Veilige schoolomgevingen en schoolroutes zijn voor mij een prioriteit, dus ik las de brieven van de leerlingen met zeer veel belangstelling. We hebben nu de situatie ter plekke besproken en we gaan voor concrete oplossingen die we nog dit jaar gaan realiseren.” Veel draait rond die N754 tussen Wellen en Alken. Minister Peeters: “Hiervoor liet ik AWV de voorbije periode eerst de situatie goed in kaart brengen. Mijn doel is meer verkeersveiligheid op alle schoolroutes en in alle schoolomgevingen. Zo werd in het nieuw verkeersveiligheidsplan ook de ‘kindnorm’ expliciet opgenomen. We willen dat de weginfrastructuur in Vlaanderen zodanig is ingericht dat elk kind zich autonoom en veilig kan verplaatsen. Pas dan zullen de ouders er gerust in zijn dat hun kinderen de fiets nemen om naar hun school, hobby of sportclub te gaan.” Dat beleidsplan uitrollen vraagt zijn tijd. Daarom stelde de minister voor wat Alken betreft alvast 7 quick wins voor. Zo worden er de voetgangersoversteekplaats aan de Sint-Aldegonislaan herschilderd en de de haagbeplanting en een deel van de parkeerstrook aan de voetgangersoversteekplaats daar verwijderd. Er komen galgpalen met verlichting, een herhaling van zone 30 en een verlaging van het snelheidsregime van 70 km/u naar 50 km/u. Er wordt gedacht aan fietssuggestiestroken en de kop en een bocht aan de Klameerstraat wordt versmald. De echt grote wijzigingen in het kader van het beleidsplan zijn op langere termijn voorzien. “Ik voorzie mogelijkheden voor de gemeente om een subsidie veilige schoolomgeving of veilige schoolroute aan te vragen voor verdere uitwerking van enkele knelpunten. AWV gaat nu verder in gesprek met het lokale bestuur om het dossier verder concreet uit te werken”, aldus Peeters.

Kortessem – Tongeren

Het fietspad van de Tongersesteenweg en de Hasseltsesteenweg (N20) tussen Kortessem-centrum en Neerrepen in Tongeren wordt de komende weken heraangelegd. Minister Peeters: “Er is gekozen voor asfalt. De investering is goed voor 12 kilometer fietsplezier en -comfort en bedraagt 390.000 euro. Deze werken passen perfect binnen mijn beleidsprioriteiten: het stimuleren van duurzame verplaatsingen en dus het stimuleren van verplaatsingen met de fiets”, besluit de minister.

Foto © Amke Salmon