Tijdens de gemeenteraad van maandagavond kwam er tijdens de vragenronde vanuit de oppositie een vraag waarbij het akelig stil werd bij de meerderheid.

“Is het nieuwe reglement waarbij verenigingen hun erkenning bij de stad moeten aanvragen niet in strijd met de GDPR, de privacywet. Want de stad vraagt toch wel enkele zeer persoonlijke dingen, waaronder een ledenlijst met naam adres en andere gegevens en een kopie van verzekeringscontracten die verengingen voor hun leden afsloten. Ook bij de verenigingen bestond die vraag al langer, zeker als het om verenigingen van kansarmen, minder validen of zieken gaat.

“Wie gaat er antwoorden”, vroeg gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans. En toen werd het stil! Tot schepen Jurgen Reniers aarzelend verklaarde dat men het reglement op zijn privacy-vriendelijkheid zou onderzoeken. Rijkelijk laat, want heel wat verenigingen hebben hun gegevens al doorgespeeld aan de stad omdat ze anders buiten de subsidiëring, het gebruik van lokalen en uitleenmateriaal zouden vallen.