De samenwerking tussen DW Reusables uit Bilzen en Maatwerkbedrijf de Wroeter uit Kortessem wordt vandaag boven de doopvont gehouden. Een win-win-situatie voor beide ondernemers. Tongeren, Bilzen, Riemst en Voeren zetten samen in op meer tewerkstellingskansen voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. De ondersteuning en het faciliteren van dergelijke partnerships staan dan ook hoog op de agenda van deze lokale besturen. Om bedrijven te inspireren wordt vandaag de succesvolle samenwerking tussen DW Reusables uit Bilzen en Maatwerkbedrijf de Wroeter voorgesteld.

DW Reusables is binnen Europa toonaangevend op vlak van ‘injection moulded packaging’ zoals drankkratten en pallets. Ze zetten in op alle aspecten van duurzaam ondernemen: people, planet en profit. Het bedrijf kiest er bewust voor om zo dicht mogelijk bij de consument te produceren. Dat heeft een directe impact op zowel tewerkstelling als logistiek. Door in België te produceren, beperken ze lange afstandstransport en bieden ze werkgelegenheid in de regio. Een samenwerking met een maatwerkbedrijf was dus ook een zeer bewuste keuze. Ook op het gebied van duurzame verpakkingen zet het bedrijf in. Zo hebben ze zopas een innovatie geïntroduceerd als alternatief voor de eenmalige sixpacks die vandaag een enorme impact hebben op het milieu en klimaat.

Deze handige retourverpakking reduceert afval en zorgt ervoor dat glazen flessen tot wel 50 keer kunnen hergebruikt worden. Deze ‘Fillbees’ kunnen worden gemaakt met postconsumerplastic waardoor we ook onze klanten helpen om duurzaam te ondernemen”, vertelt Paul Baeyens, CEO bij DW Reusables.  De Wroeter ondersteunt DW Reusables tijdens het productieproces door een onontbeerlijk onderdeel van het proces voor hun rekening te nemen. Tewerkstelling blijft de belangrijkste hefboom om volwaardig te participeren in de samenleving. Sociale economiebedrijven en trajectbegeleiders zetten zich in voor tewerkstellingskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en dit steeds vaker in samenwerking met private ondernemers.

“Door regionaal samen te werken, kunnen we creatief omgaan met de uitdagingen die onze sociale en reguliere ondernemers dagelijks aangaan. Enerzijds is er  bijvoorbeeld schaarste op de arbeidsmarkt, worden geschikte werknemersprofielen moeilijk gevonden,  is er vaak een taalachterstand bij werknemers  en loopt doorstroom van de sociale naar de reguliere economie moeizaam. Onze regio staat nochtans gekend om zijn expertise, ervaring en positieve dynamiek. Als lokale besturen willen we daarom de komende jaren fors inzetten  op het stimuleren en faciliteren van samenwerkingen tussen reguliere en sociale ondernemers. We hebben hiervoor een gedreven coördinator, Wendy Molemans, in dienst genomen. Zij zal de komende jaren die belangrijke brug slaan tussen de sociale en reguliere economie ” zegt Jos Schouterden, voorzitter Regie Sociale Economie Zuidoost-Limburg.

Om dergelijke verbindingen te stimuleren worden er voortdurend initiatieven genomen.  Op de website www.zuidoostlimburg.be zetten een 10-tal sociale economiebedrijven hun diensten in de verf en vinden ondernemers er informatie over tewerkstellingsmaatregelen, opleidingsinstrumenten en goede lokale praktijken. In uitbreiding daarvan wordt de brochure ‘sociaal ondernemen: wat betekent dit voor u?’  verspreid naar ondernemers in de regio Zuidoost-Limburg.

Dit jaar ligt onze focus op enclavewerkingen in onze regio” zegt Wendy Molemans. “Bedrijven hebben vaak te maken met personeelstekorten. Maatwerkbedrijven kunnen hier soelaas bieden in de vorm van een enclave. Concreet betekent dit dat een ploeg van medewerkers, onder begeleiding komt meehelpen in de corebusiness van een bedrijf.  De enclave-medewerkers krijgen veel appreciatie van de reguliere ondernemers omwille van de kwaliteit en kwantiteit die dit team aflevert.  Taken zoals verpakken, kwaliteitscontrole en assemblage beheersen zij als geen ander.”