De 7 Limburgse ziekenhuizen vragen dat de financiële steun om de extra kosten van de coronacrisis op te vangen eerlijk wordt verdeeld.  De federale regering besliste eerder al om 1 miljard steun te geven aan de ziekenhuizen. Maar ziekenhuizen in Limburg hebben meer coronapatiënten opgevangen en dat kost meer geld. 

De Limburgse ziekenhuizen zijn zwaar getroffen door het coronavirus. Daarom vragen ze dat de financiële steun niet enkel wordt verdeeld op basis van het aantal bedden per ziekenhuis, maar ook op basis van de ernst van de situatie. “Van het aantal opnames waren er veel meer coronapatiënten”, zegt financieel directeur Koen De Coninck. “Bij ons was dat 40%, bij anderen rond 17%. Veel inkomstenstromen vielen weg doordat andere ingrepen en consultaties wegvielen, maar de kosten op de Covid afdeling zijn veel hoger. Daarom vragen we nu een eerlijke compensatie.”

Correcte verdeelsleutel
De regering wil via een verdeelsleutel de lasten ten gevolge van de coronacrisis vergoeden. De 7 Limburgse ziekenhuizen willen nu dat het aantal hospitalisaties, het aantal patiënten op de intensive care afdelingen en het aantal beademde patiënten ook worden opgenomen in die verdeling.

“In Sint-Truiden zijn we al heel vroeg in het oog van de coronastorm beland”, zegt dr. Raf Lippens, algemeen directeur van Sint-Trudo. “We hebben hier eerder dan in andere ziekenhuizen, in een mum van tijd een draaiboek moeten opstellen en uitvoeren. Om plaats te maken voor de verzorging van coronapatiënten hebben we onze reguliere activiteiten al heel vroeg in de crisis moeten afbouwen, nog vóór de overheid hierrond met richtlijnen kwam voor alle ziekenhuizen. Daarnaast hebben we ook buiten het ziekenhuis maximaal inspanningen geleverd, wat niet zo evident is voor een kleiner ziekenhuis als het onze. Ook hebben we, in samenwerking met het Truiense stadsbestuur, hulp geboden bij het opzetten van een pretriagepost door de huisartsen, we zijn nauw betrokken bij het eerste operationele schakelzorgcentrum in Sint-Truiden en we bieden hulp aan woonzorgcentra en Fedasil. We mogen fier zijn over hoe alle medewerkers van Sint-Trudo samen erin geslaagd zijn om onze belangrijke maatschappelijke rol waar te maken. Maar ook hier kunnen we niet om de impact heen die dit momenteel al op ons ziekenhuis heeft gehad.”

Het zou een aanfluiting van de werkelijkheid zijn dat ook nu weer het geld uit Brussel nu weer naar instellingen gaat in de grootsteden terwijl in Limburg de grootste inspanningen geleverd werden in deze coronacrisis.