Vanaf maandag 23 augustus 2021 is er dagelijks bezoek mogelijk tussen 15.00 en 19.00 uur. Een bezoekmoment duurt maximaal 1 uur. Voor de afdelingen materniteit, pediatrie, intensieve zorgen en de dagziekenhuizen gelden nog specifieke regelingen die hierop een uitzondering vormen (zie hieronder).

Per dag mag er 1 persoon per patiënt op bezoek komen, maar het moet niet voor elke dag dezelfde persoon zijn die langskomt.
Het uitwisselen van was en/of persoonlijke spullen, gebeurt op het bezoekmoment en niet via het onthaal van het ziekenhuis, tenzij bezoek niet toegestaan is omwille van quarantainemaatregelen.

Voor iedereen, zowel bezoeker als patiënt geldt:

 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker over neus én mond, door zowel de bezoeker als de patiënt, is gedurende het volledige bezoek verplicht.
 • Alle gekende hygiënemaatregelen worden gevolgd: handhygiëne, anderhalve meter afstand houden tussen alle personen, kamer verluchten, …
 • Het bezoek vindt plaats op de kamer van de patiënt en niet in andere ruimtes van het ziekenhuis.

Indien deze richtlijnen niet gevolgd worden, heeft de verpleging het recht om de bezoeker de toegang tot de afdeling te verbieden.

We versoepelen hiermee aanzienlijk het bezoekbeleid van het ziekenhuis, maar ook dit is nog een tijdelijke maatregel, die voortdurend geëvalueerd zal worden en indien nodig bijgestuurd wordt.

We zijn blij te mogen rekenen op jouw begrip en medewerking.   

 

Verklaring op eer

Bezoekers vullen een verklaring op eer in, waarin ze verklaren dat ze: de laatste 14 dagen geen symptomen hebben gehad; niet uit een buitenlandse rode zone komen; geen hoog risico contact gehad hebben met een besmette persoon. Download deze verklaring hier, druk af, vul in en breng dit bij ELK bezoekmoment mee: Verklaring op eer.

Dit formulier wordt gecontroleerd bij binnenkomst van het ziekenhuis en moet op de afdeling afgegeven en bewaard worden.

Specifieke regelingen en uitzonderingen op de bezoekregeling voor volgende afdelingen: 

 • Dagziekenhuis
  Een begeleider mag de patiënt brengen en halen tot aan/vanaf de ingang van de afdeling. Uitzonderingen zijn mogelijk, indien de patiënt minderjarig (-18), hulpbehoevend of wilsonbekwaam is. De begeleider heeft geen screening nodig, maar volgt de hygiëneregels. Bevraag je op voorhand!
 • Materniteit
  De partner van de mama (of één andere aangeduide persoon) is gedurende het hele verblijf toegelaten (ook om in te slapen). Een COVID-screening is verplicht voor deze persoon. Broertjes, zusjes en grootouders mogen op bezoek komen, mits afspraak met de afdeling en zonder voorafgaande COVID-screening. Ander bezoek is niet mogelijk.
 • Pediatrie
  Een ouder (of voogd) slaapt in (bij een opgenomen kind jonger dan 18 jaar) en blijft bij de patiënt tot ontslag uit het ziekenhuis. Voor deze inslapende ouder is een COVID-screening verplicht. De andere ouder/voogd kan op bezoek komen zonder voorafgaande COVID-screening. Broertjes en/of zusjes zijn toegelaten mits goedkeuring van de afdeling. Ander bezoek is niet mogelijk.
 • Intensieve zorgen
  Een bezoek van 30 minuten is dagelijks mogelijk na telefonische afspraak met de dienst. Bezoekmomenten: 13.00 – 13.30 uur of 18.00 – 18.30 uur.

Kom je naar het ziekenhuis, neem dan de volgende richtlijnen door voor een vlot bezoek.

Heb je nog vragen? Bel ons gerust: 011 69 91 11. Blijf niet met medische vragen of problemen zitten, wij helpen je graag verder met veilige zorg! Alle medewerkers dragen uit voorzorg extra beschermende materialen, zoals mondmaskers.