In de zaak van het nemen en doorsturen van foto’s van dementerende bewoners in woonzorgcentrum Villa Rosa zal één zorgkundige verantwoording moeten afleggen voor de rechtbank. De zaak deed zowat vijf jaar geleden de stad ‘ontploffen’, ook politiek. Schepen Monette (Open Vld) reageert tevreden dat er eindelijk duidelijkheid is en “dat het recht zal gesproken worden op de plaats waar het dient te gebeuren.”

Het gerecht heeft zijn tijd genomen, maar ook grondig werk geleverd. Uit het meer dan 600 bladzijden tellende onderzoeksverslag blijkt dat met het maken en doorsturen van foto’s 4,5 jaar geleden in woonzorgcentrum Villa Rosa op de Diestersteenweg één zorgkundige een inbreuk pleegde tegen de wet op de privacy. De vrouw in kwestie zal in maart voor de correctionele rechtbank worden gebracht. Twee andere verpleegsters en een collega-zorgkundige worden niet vervolgd.

In de zomer van 2018 werd er een gerechtelijk onderzoek opgestart door het parket na een klacht over vier personeelsleden. De foto’s van en de commentaar op de zorgvragers werden gedeeld in een Messenger-groep van zes personeelsleden. Een van de personeelsleden stapte naar de directie van Villa Rosa om de situatie aan te klagen. Die besliste om het viertal te ontslaan.

Na een onderzoek van bijna vijf jaar vraagt het parket de doorverwijzing van een van de voormalige zorgkundigen wegens inbreuken op de privacywetgeving. Tegen de drie andere verdachten blijkt de klacht onontvankelijk. De raadkamer heeft de vordering aanvaard en de zaak zal op 1 maart voor de correctionele rechtbank behandeld worden.

Storm

Het gebeuren lekte destijds uit en werd maandenlang ‘the talk of the town’ met op politiek vlak schepen Monette in het oog van de storm. Hij was en is schepen van het Zorgbedrijf van de stad Sint-Truiden. Toen de zaak aan het licht kwam eiste de oppositie zijn ontslag. Volgens Filip Moers (toen nog sp.a in plaats van Vooruit) was het college van burgemeester en schepenen immers al een maand op de hoogte.

Pascy Monette reageert op de beslissing: “Het zijn zware jaren geweest. Eindelijk komt er klaarheid in deze zaak en zal er spoedig recht worden gesproken op de plaats waar dat dient te gebeuren.”

Foto © TruiensNieuws