Corona-Consumptiebonnen zijn enkel af te halen in het stadscentrum: weer eens worden de mensen van buiten het centrum, die het niet gemakkelijk hebben, moeilijk gemaakt om te krijgen waar ze recht op hebben.

Truienaars die het financieel moeilijk hebben, hebben recht op een consumptiebon ter waarde van 25 euro. Deze bon is momenteel digitaal te ontvangen door een kopie van de ID-kaart te mailen naar de stadsdiensten. Wie hiermee moeite heeft kan de bon ook afhalen in de GAZO, op afspraak. Probleem is dat vele behoevende Truienaars, vaak ouderen, in onze randgemeentes wonen. Zij zijn niet mee met de digitale versnelling én kunnen (of durven) heel moeilijk naar het centrum rijden. “Een dienstverlening op maat is echter geen luxe. Een goede maatregel als de consumptiebon is pas effectief als de drempel ervoor laag genoeg is. Sp.a wil terug afhaalpunten of bezorgingen in de deelgemeenten, een formule die vroeger al zijn diensten bewezen heeft. Elke Truienaar telt”, vindt Filip Moers (sp.a).

Het wordt steeds moeilijker gemaakt voor minder mobiele Truienaren uit de rand. Het afhalen van strooizout, van extra huisvuilzakken omwille van medische redenen, van de korting op de afvalfactuur, … werden vroeger georganiseerd met een lokaal afhaalpunt in de deelgemeenten, maar werden allemaal wegbezuinigd. Op deze manier wordt de drempel voor rechthebbenden in de rand steeds hoger gelegd. De maatregel gaat zo natuurlijk zijn doel voorbij”, stelt sp.a-fractieleider Gert Stas vast.

Sp.a gelooft dat lokale dienstverlening een recht is voor elke Truienaar. We kunnen de dorpen bedienen met een bedeling, met vaste afspraakmomenten in de parochiezalen of in samenwerking met de buurtwinkel of de wijkwerking. Er is veel mogelijk als er een wil is. “Als we fier zijn op onze kerkdorpen mogen we voor hen niet steeds de dienstverlening verlagen. A fortiori niet voor de zorgbehoevende stadsgenoten uit Aalst, Brustem, Engelmanshoven, Gelinden, Groot-Gelmen, Halmaal, Kerkom, Ordingen, Zepperen, Duras, Gorsem, Runkelen, Wilderen en Velm. Voor ons telt iedereen”, aldus de Truiense socialisten.