“De piek van de tweede golf ligt nu een tweetal weken achter ons”, zegde viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “Alle indicatoren wijzen in positieve richting: we zien zowel op het vlak van besmettingen, ziekenhuisopnames als overlijdens een daling. Maar we zien ook dat het aantal besmettingen minder snel daalt dan in de eerste helft van november. De weg blijft dus lang, en niet zonder hindernissen.”

“Het is wel goed om te zien dat we het op Europees vlak een stuk beter doen qua aantal besmettingen. We staan nu op de 18de plaats van de 31 in Europa, tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Als de huidige trend aanhoudt, zullen we tegen het einde van het jaar rond de 500 nieuwe gevallen per dag detecteren.” Van Gucht vraagt mensen ook om niet te wachten tot ze koorts hebben om alarm te slaan. “We horen van huisartsen dat veel patiënten daarop wachten, maar dat is onterecht. Minder dan de helft van mensen met Covid-19 ontwikkelt koorts. Dat kan weliswaar een symptoom zijn, maar is evengoed vaak niet aanwezig. Covid-19 gaat vaak gepaard met griepachtige klachten: als u een droge hoest, kortademigheid, plots verlies van geur of smaak, of andere typische vage klachten van verkoudheid of griep heeft, blijf dan thuis. Contacteer uw huisarts voor advies. Maar wacht niet tot optreden van koorts vooraleer alarm te slaan”, aldus Van Gucht.