Momenteel is er in Nieuwerkerken een algemene voorrang van rechts van toepassing, met uitzondering van de N716 en de as Schansstraat-Nieuwerkerkenweg-Tegelrijstraat-Rozenbosstraat-Kerkstraat.

In het mobiliteitsplan “Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan Nieuwerkerken” werd de aanpassing van de voorrangsregeling voor gemeente Nieuwerkerken uitgewerkt door het studiebureau Sweco. De nieuwe voorrangsregeling gaat in op 12 april 2021.

Vanaf dan worden ook volgende wegen hoofdwegen:

  • Binderveld: Tramstatiestraat, Leemstraat, Daalstraat en Molenstraat
  • Nieuwerkerken: Driesstraat, Tegelrijstraat (vanaf het kruispunt Tegelrijstraat/Schansstraat tot aan de Dullaerstraat)
  • Kozen: Bergstraat, Opcosenstraat, Weyerstraat, Dorpsstraat en Heiligenbornstraat
  • Wijer: Grotestraat

Volgende wegen zijn ondergeschikt aan de hoofdwegen: Raasbeekstraat – Kruisstraat – Krommenhofstraat – Hoogstraat – Berkenstraat – Ambachtstraat – Begijnenbosstraat – Weg naar Schakkebroek – Opcosenstraat (t.h.v. kruispunt met de Bergstraat) – De Miere – Paenhuysstraat – Breestraat – Wouterveld – Ridderstraat – Doorstraat – Helstraat – Mierhoopweg – Opperstraat – Nieuwstraat – Mukkeberg – Schansstraat (t.h.v. kruispunt met de Grotestraat) – Marialaan en de betrokken (doodlopende) zijwegen van de genoemde wegen.

Met deze aanpassingen worden onduidelijke en onveilige verkeerssituaties verbeterd. Wij zijn er ons echter ook van bewust dat de kans bestaat dat de opheffing van de voorrang van rechts op bepaalde trajecten een verhoging van de snelheid tot gevolg kan hebben. Dit zal nauwlettend opgevolgd worden en indien nodig zullen de gepaste maatregelen genomen worden. Anderzijds zullen een aantal trajecten minder populair worden voor sluipverkeer door het wegvallen van de voorrang van rechts. Naleven van de snelheidsbeperkingen staat los van de geldende voorrangsregeling en is een taak voor ieder van ons!

Samen zorgen we voor een verkeersveilige gemeente!