De voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen zijn gestart in de Sint-Rumoldusstraat in Montenaken.

Deze voorafgaandelijke aanpassingen aan de openbare verlichting, het elektriciteits-, telecom-, gas- en waterleidingnet zijn noodzakelijk, zodat de hoofdaannemer na de winter kan beginnen met de riolerings- en wegenwerken in de Sint-Rumoldusstraat, de Duivenstraat, de Groenplaats en de Kortijsstraat.

Deze werken worden in verschillende fasen uitgevoerd en zullen tot de zomer van 2022 duren. Het totale project voorziet het volgende:
–          nieuwe nutsvoorzieningen;
–          een nieuw gescheiden rioleringsstelsel;
–          nieuwe wegen en stoepen;
–          verkeersveiligheidsmaatregelen;
–          de aanleg van een parking ter hoogte van Cultuurhuis Den Dries aan de Groenplaats.

De totale gegunde kostprijs van deze werken bedraagt € 3,37 miljoen, waarvan de gemeente zelf circa € 1,06 miljoen zal betalen.