Buurtcomités die niet in aanmerking kwamen voor de uitbetaling van de 150% subsidie in kader van het impactplan Levenskwaliteit gaan toch centen krijgen!

In uitvoering van het Impactplan Levenskwaliteit werd door de gemeenteraad van 31 augustus 2020 beslist om alle verenigingen en dus ook alle buurtcomités voor 2020 een extra financiële impuls te geven. Concreet werd aan 47 erkende buurtcomités een subsidiebedrag toegekend van 375 euro (i.p.v. de gebruikelijke 250 euro). De subsidie werd dit jaar ook toegekend zonder dat aan de in het reglement opgenomen voorwaarden moest voldaan zijn. Buurtcomités die echter werden erkend na september 2019 en op het moment van de gemeenteraadsbeslissing dus nog geen jaar bestonden, vallen echter buiten het toepassingsgebied van bovengenoemde gemeenteraadsbeslissing. Het gaat om 12 buurtcomités. Omdat het onmogelijk is voor deze 12 buurtcomités om te voldoen aan de voorwaarden uit het reglement voor het bekomen van de basissubsidie van 250 euro, wordt voorgesteld om ook voor hen dit jaar tot een automatische toekenning over te gaan. Zij moeten enkel een aanvraag indienen zoals in het reglement voorzien en dit uiterlijk voor 30 november 2020.