Op dit moment overlegt de Vlaamse Taskforce met de sectoren in zorg en welzijn op welke manier de residentiële voorzieningen in de toekomst opnieuw bezoek kunnen toelaten, en onder welke voorwaarden dat zal kunnen. De leidend ambtenaar van de taskforce kondigt in een artikel van De Tijd van vandaag aan dat dat vroeger zal kunnen dan 18 mei, de datum die de Nationale Veiligheidsraad eind vorige week naar voor schoof als vroegste datum om weer meer sociaal contact toe te laten. Zorgnet-Icuro is van mening dat het nu nog te voorbarig is om een concrete datum aan te kondigen voor het toelaten van bezoek. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. 

De taskforce werkt momenteel aan richtlijnen op maat van de verschillende sectoren: ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, personen met een beperking, bijzondere jeugdzorg…  Het gaat immers om een verschillend doelpubliek en verschillende praktische omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden. Het bezoek moet in veilige omstandigheden kunnen worden georganiseerd, met inachtname van voldoende afstand en alle mogelijke hygiënische maatregelen. Daarvoor is gepaste  infrastructuur, voldoende personeel en effectief beschermingsmateriaal nodig. Het zijn allemaal belangrijke randvoorwaarden die vervuld moeten zijn vooraleer de deuren van de voorzieningen opnieuw kunnen openen.

Samen met de taskforce werkt Zorgnet-Icuro volop mee aan de uitwerking van de richtlijnen voor de ouderenzorg. “Behoedzaamheid en veiligheid zijn voor ons de sleutelwoorden”, aldus Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder. We willen eerst afwachten hoe de pandemie zich verder ontwikkelt in de komende weken. Gaat de curve van de ziekenhuisopnames verder naar beneden? Zien we dat het aantal besmettingen in de maatschappij drastisch daalt? We halen met bezoekers immers de samenleving opnieuw meer naar binnen. Ik hoor ook dat de virologen ons de afgelopen dagen waarschuwen voor het te snel lossen van de maatregelen. Op dit moment loopt de systematische testing van de woonzorgcentra (bewoners en personeel) nog volop. We moeten die resultaten verder afwachten en evalueren.

Margot Cloet: “We mogen uiteraard het psychosociaal welzijn van de bewoners in de woonzorgcentra niet uit het oog verliezen. We begrijpen dat bewoners en familie reikhalzend uitkijken om elkaar terug te zien. Maar de afweging van de veiligheid van onze kwetsbare bewoners staat uiteindelijk voorop. We mogen niet het risico lopen om het virus opnieuw de kans te geven in onze woonzorgcentra een versnelling hoger te schakelen. We zijn op goede weg. We zien dat de besmettingen langzaam dalen. Het is belangrijk dat te consolideren. Dat is trouwens ook de vraag van de families van de bewoners. Ik merk heel veel begrip voor het feit dat de woonzorgcentra nog even gesloten blijven. We zullen de beslissing tot openen nemen van zodra het kan.”