Op vraag van de oppositie werd na twee maanden de gemeenteraad digitaal bijeengeroepen. Niettegenstaande aangedrongen werd om deze door de inwoners van Heers digitaal te laten volgen, werd dit door de meerderheid afgewezen.

Op onze vraag naar de reden daarvoor, kregen we als antwoord dat dit een politieke beslissing was van de burgemeester, en kwam men met een reglement dat alleen door de burgemeester werd goedgekeurd. Groot was onze verbazing dat bij aanvang van de gemeenteraad het schepencollege fysiek samen zat in de raadzaal van het gemeentehuis. We zagen dat het college kon overleg plegen terwijl de micro’s van de anderen uitgezet werden”, aldus Gerald Kindermans (CD&V).

Terwijl derden ten onrechte uitgesloten waren om de vergadering te volgen, bleken sommigen toch uitgenodigd te zijn, hetgeen uiteraard in strijd is met het eigen reglement. “Als het is nodig om vanuit je kot te vergaderen, moet dit voor iedereen gelden, en moet iedereen de regels respecteren. We betreuren sterk dat op deze wijze de democratische regels met de voeten getreden worden, terwijl het nochtans erg belangrijk is dat de coronamaatregelen breed gedragen worden door de hele gemeenteraad”, besluit oppositieleider Kindermans van Heers. De CD&V rekent erop dat op korte termijn een nieuwe gemeenteraad wordt gehouden, ditmaal op een correcte wijze.

Heidi Pirlotte (Lijst Dumont), voorzitter van de gemeenteraad, was het daar helemaal niet mee eens. “Als voorzitter van de gemeenteraad betreur ik ten zeerste dat de oppositie de zitting heeft verlaten. Deze gemeenteraad kon perfect op een correcte en constructieve manier plaatsvinden, maar spijtig genoeg koos de oppositie er zelf voor om de zitting te verlaten nog voor die begonnen was. Het overleg tussen het college waarover Kindermans spreekt vond plaats voor aanvang van de gemeenteraad, tijdens de gemeenteraad werd er geen enkel overleg gepleegd. Het college zat inderdaad samen, weliswaar met meer dan genoeg afstand tussen elkaar. De oppositie koos vanavond ervoor om zichzelf monddood te maken en nogmaals, dat betreur ik enorm”, repliceerde Pirlotte