Om de verkeersveiligheid langs de gewestwegen te verhogen wordt een parkeerverbod voor +3,5 ton ingevoerd op het grondgebied van Sint-Truiden.
“Naar aanleiding van enkele veiligheidsincidenten zoals o.a. ongevallen in het verleden hebben de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken en het stadsbestuur van Sint-Truiden, aan het Agentschap Wegen en Verkeer, de verantwoordelijke voor de gewestwegen, gevraagd om maatregelen te treffen.”, aldus korpschef Steve Provost.
Daarom wordt er nu een parkeerverbod opgelegd voor voertuigen van +3,5 ton over de volledige lengte van de N3, de N80, de N718 en de N722 op het grondgebied van Sint-Truiden.
“De nodige signalisatie zal in de komende weken geplaatst worden. De lokale politie zal toezien op de naleving van dit parkeerverbod. In eerste instantie zullen de politiediensten sensibiliseren, daarna worden er boetes uitgeschreven.
We zijn ervan overtuigd dat deze ingreep de verkeersveiligheid ten goede zal komen en zo een halt kan toegeroepen worden aan de zware ongevallen die er zich de voorbije jaren hebben voorgedaan.”, zegt burgemeester en voorzitter van het politiecollege Veerle Heeren.