De thema-actie “Verlichting zwakker weggebruikers + bromfietsers” loopt van 30 november tot 4 december. Ook vorige week (2 en 3 december) voerde onze verkeersdienst controles uit in het kader van deze actie.
“Fietsverlichting is niet alleen belangrijk om zelf goed te kunnen zien waar je fietst, maar ook vooral dat de andere weggebruikers je goed kunnen zien. Je veilig voelen in het verkeer begint met je zichtbaar te maken. Val dus op!”
👉Locaties: Tichelrijlaan, Speelhoflaan, Diestersteenweg, Diesterstraat, Ridders de Menten de Horneplein, Prins Albertlaan.
👉Aantal gecontroleerde fietsers: 244
👉Resultaten:
• 13 fietsen/fietsers waren niet in orde (5 onmiddellijke inningen) + 13 jongeren-pv’s (minderjarigen))
• 1 OI: fietser negeren rood licht
• 3 OI: bestuurder personenwagen negeren rood licht
• bestuurder bromfiets klasse A (25 km/uur) gecontroleerd: gemeten snelheid 56 km/uur + bestuurder bromfiets klasse B (45 km/uur) gecontroleerd: gemeten snelheid 73 km/uur
->oplegging beide bromfietsen voor 30 dagen
Begin januari 2021 wordt de actie herhaald.