Het stormt opnieuw in de Truiense politiek. Verschillende gemeenteraadsleden die ook lid zijn van de politieraad zijn misnoegd dat ze het dossier over de wantoestanden bij de lokale politie niet mochten inkijken. Carl Nijssens (cd&v) kwam aan de weet dat Comité P net wél wil dat het dossier op tafel komt. Raadsleden vinden nu dat Veerle Heeren als voorzitter gelogen heeft en vragen dringend opheldering. Een en ander staat vandaag te lezen in de kranten van Mediahuis zoals Het Belang van Limburg en  De Standaard.

Dinsdagavond boog de politieraad van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken zich in spoedzitting over de wantoestanden bij het lokale politiekorps. In juli 2021 lekten beelden uit van een transgender in een Truiense politiecel die seks had met zichzelf. Uit het daaropvolgende onderzoek, gevoerd door het toezichtsorgaan Comité P, bleek dat de betrokken inspecteur die de beelden had gefilmd, niet aan zijn proefstuk toe was. De 42-jarige man werd deze zomer uit zijn ambt ontslagen. Parallel loopt er een strafonderzoek, onder andere voor feiten van racisme, discriminatie, voyeurisme en politiegeweld. Ook een tweede inspecteur kwam door het tuchtonderzoek in opspraak en zou met medisch pensioen zijn gestuurd.

“Ze heeft weer gelogen”

Het Comité P voerde ook een breder onderzoek naar de werking van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken. De vraag is of het gaat om bredere normvervaging en een gebrek aan integriteit binnen het korps. Het Comité maakte daarvan een rapport op. Tijdens de vergadering bleek dat de raadsleden genoegen moesten nemen met een powerpointpresentatie. Verschillende raadsleden vroegen om inzage in het volledige toezichtsrapport van het Comité P, maar dat werd hen geweigerd door Veerle Heeren, die voorzitter is van de politieraad. Volgens haar zou het Comité P verboden hebben om het rapport te verdelen onder de politieraadsleden.

Haar partijgenoot Carl Nijssens (cd&v) liet het daar niet bij en vroeg zélf het Comité P om meer uitleg. Het antwoord is op zijn minst onthutsend te noemen. “Het Comité P verbiedt onze vraag tot inzage niet en gaf net wél toestemming om het rapport te delen met de politieraad”, aldus Nijssens. “Ik trek mijn conclusies uit die gang van zaken. Veerle Heeren heeft gewoon gelogen. En dat net in een dossier dat over integriteit gaat. Ze heeft duidelijk niets geleerd uit de fouten van het verleden”, aldus Nijssens, verwijzend naar de vaccinatiekwestie. “Net als toen probeert ze op dezelfde manier informatie achter te houden, zoals ook gebeurde met het rapport van Audit Vlaanderen over het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden” besluit Nijssens. “Ik wil dat de burgemeester maandag, tijdens een nieuwe politieraad, de zaak in detail uitlegt. Als straks blijkt dat de politiezone toch grotere problemen heeft op het vlak van integriteit, dan is dat te wijten aan een gebrek aan leiding en dan is Veerle Heeren politiek verantwoordelijk.” Volgens Nijssens wilde Heeren die verantwoordelijkheid ontlopen.

Veerle Heeren heeft een andere lezing van de feiten. “Het was helemaal niet onze bedoeling om zaken achter te houden”, zegt de burgemeester. “Integendeel. We wilden het rapport dinsdagavond aan de politieraadsleden geven. De gedrukte exemplaren lagen klaar. Ik lieg daar niet over. Maar we gingen dinsdagmiddag aan het twijfelen omdat het rapport van het Comité P het etiket ‘confidentieel’ en ‘vertrouwelijk’ had meegegeven. Daarom volgt er een nieuwe uitnodiging voor een politiecollege maandag.” De burgemeester benadrukt dat ze dus niets onder de mat wilde vegen.

Politieke reacties

Coalitiepartner N-VA houdt zich in de krant op de vlakte. Volgens schepen Hilde Vautmans van die andere coalitiepartner Open Vld,  moet de burgemeester vrijdag tijdens het schepencollege uitleg geven over de zaak. Fractieleider van Gert Stas van oppositiepartij Vooruit wil wel wat meer kwijt: “Het is hallucinant dat iemand die zwaar onder vuur ligt voor haar integriteit, opnieuw zondigt in een integriteitsonderzoek bij de politie. Net als bij het schandaal over de vaccinatie krijgen we hier weer het vermoeden dat we in het duister worden gelaten. Het gaat mij niet om wie die politieagenten zijn, maar wel hoe deze praktijken zo lang hebben kunnen aanhouden zonder dat iemand iets deed.”

Het is de tweede keer dat burgmeester Heeren in nauwe schoentjes komt te zitten in deze legislatuur. Maar om over ontslag te spreken is het nog te vroeg. Veel zal afhangen van de reacties van N-VA en Open Vld vrijdag, na het schepencollege van het Truiens stadsbestuur.

Foto – ©Rudi De Cock