Op het grasveld tussen Guvelingen en de Nonnentaplaan stonden 9 prachtige beuken. Stonden, wand ze werden grondig en vakkundig omgezaagd.
“In een 1 ste fase werden 9 prachtige beuken geknot tot 3 meter om nadien volledig gekapt te worden. Op de vraag wie de opdracht heeft gegeven om deze prachtige bomen te knotten en of er een kapvergunning werd afgeleverd moest de schepen op de gemeenteraad mij het antwoord schuldig blijven. Onbegrijpelijk hoe dit beleid met bomen blijft omgaan”, fulmineert Filip Moers op Facebook.
We probeerden Ingrid Kempeneers deze morgen aan de lijn te krijgen, maar om 15.00 uur was haar ‘meeting’ blijkbaar nog bezig.

Andere mening
“Tot mijn verwondering lees ik over ‘9 prachtige en gezonde beuken’ en ik betwijfel of de commentatoren hier ooit zijn komen kijken. Van ‘prachtig en gezond’ was al lang geen sprake meer. De foto geeft de indruk dat grote bomen werden geveld. Hier stonden enkel nog 9 dikke ‘boomstammen’ (2,5 m hoog) met wat zijtakjes en dat was geen zicht (één ervan was al jaren afgestorven). Nu zou er nieuwe beplanting en een zitbankje komen, de omwonenden zijn er zeker niet rouwig om”, repliceerde Ivo Breesch op hetzelfde social medium.

Gekandalabeerd
“Deze bomen werden enkele jaren gekandalabeerd. Ik las echter dat ‘kandelaberen’ niet voor elke boomsoort geschikt is want gevaar op afsterven inhoudt, en dat geldt vooral voor … beuken”, aldus Moers.
“En daar gaat het juist over. Om die te kandalaberen heb je een kapvergunning nodig en die is er niet. Waarom die mooie bomen zo moesten aangepakt worden enkele jaren geleden, kreeg ik geen antwoord, ook gisteren op de gemeenteraad was er geen uitleg voorhanden”, besluit Filip Moers.
Als de bevoegde schepen Ingrid Kempeneers alsnog met haar uitleg komt, zullen we die toevoegen aan deze bijdrage.