Voor de site van het industrieterrein Tivoli zal een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden. Er werd al een startnota opgemaakt die de eerste planopties aangeeft, onderbouwt en motiveert.

De start- en procesnota kan je vanaf vandaag t.e.m.7 augustus 2020 raadplegen via onze website  en liggen ter inzage bij de dienst Omgeving (enkel op afspraak!)

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren wordt ook de mening van de inwoners van Borgloon gevraagd op een participatiemoment. Dat participatiemoment gaat door op 22 juni 2020 om 18u30 op een nog nader te bepalen locatie (in functie van het aantal aanwezigen). Schrijf je vóór 17 juni in door een mail te sturen naar RO@borgloon.be of bel naar 012 67 36 91.