In 2018 schreef Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) een natuurrapport voor elke Limburgse gemeente. Alle groene bestemmingen, natuurgebieden én Natura 2000-gebieden werden in kaart gebracht. Die laatste zijn de Europese beschermingsgebieden voor waardevolle dieren en planten. Sint-Truiden scoort hierbij behoorlijk: 13,03 procent is groengebied, en dat is niet slecht voor een regio die het centrum van de fruitteelt van België is. Maar alles kan beter.

Hoeveel gebieden met groene bestemmingen heeft Sint-Truiden?
Volgens het Provinciaal Natuurcentrum heeft Sint-Truiden 1.086 hectare aan groene bestemmingen. Dat zijn 1.629 voetbalvelden aan groen of meer dan 13 procent van de totale oppervlakte van de gemeente. Groene bestemmingen zijn zones die op het gewestplan van 2018 staan aangegeven als natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten, bosgebieden (met ecologisch belang), park- en bufferzones en overig groengebied.

Hoeveel erkend natuurgebied heeft Sint-Truiden?
Volgens het Natuurrapport van het Natuurcentrum is er 34 hectare erkend natuurgebied in Sint-Truiden. Dat zijn 51 voetbalvelden. Het gaat om 0,3 procent van de totale oppervlakte.

Hoeveel bos heeft Sint-Truiden?
De Boswijzer geeft aan dat de gemeente 883 hectare bos heeft. Dat zijn 1.324 voetbalvelden of ruim 8 procent van de totale oppervlakte.

Hoeveel Natura 2000-gebied heeft Sint-Truiden?
520 hectare of 780 voetbalvelden. Dat is 5 procent van de totale oppervlakte.

Welke soorten worden in Sint-Truiden het meest waargenomen?
De meest waargenomen vliegende soorten zijn de laatvlieger, een grote vleermuissoort, en de geelgors, een opvallend zangvogeltje. Met de veldleeuwerik heeft Sint-Truiden een ambassadeur voor de uitgestrekte open akkerlandschappen van Zuid-Limburg geadopteerd. Het aantal veldleeuweriken ging de laatste decennia zo drastisch achteruit dat de soort nu als ‘kwetsbaar’ opgenomen is op de laatste Vlaamse Rode Lijsten. Ze stijgen typisch al zingend op, om luidkeels hun territorium af te bakenen en nadien in stilte af te dalen. Niet typisch voor een Truienaar die normaal gezien met evenveel misbaar zou afdalen!