eerste-schooldag-5Een boekentas vol schoolmateriaal, sportartikelen en een splinternieuwe drinkbus.  Terug naar school gaan kost geld.  En dan hebben we het nog niet gehad over de hobby’s van de kinderen. De stad Sint-Truiden ontwikkelde een pakket aan steunmaatregelen die het budgettair net wat haalbaarder maken en die blijken, zeker aan het begin van het nieuwe schooljaar, welkom!

September is voor veel gezinnen een dure maand. Met verschillende steunmaatregelen wil het stadsbestuur van Sint-Truiden kwetsbare gezinnen financieel helpen.

Septembertoelage & kledinggeld
eerste-schooldag-8“We hebben een pakket aan maatregelen samengesteld waarmee we kinderen en jongeren onmiddellijk tegemoetkomen. Een concreet voorbeeld is de septembertoelage voor kinderen tot en met 18 jaar. Het is een toelage die rechtstreeks aan de school wordt gestort. Elke keer er een schoolfactuur komt, wordt dat bedrag in mindering gebracht. Een ander zeer belangrijk initiatief is het kledinggeld. Een warme jas voor de winter, een stevig paar schoenen, heel vaak zien we dat het geld er niet is om deze basisspullen aan te kopen. Met dit initiatief hopen we daar verandering in te brengen”, vertelt schepen van Sociale Zaken Pascy Monette.
Gezinnen met kinderen en/of jongeren tot 25 jaar kunnen twee keer per jaar een tussenkomst van 75 euro aanvragen bij het Sociaal Huis voor de aankoop van kledij. Men kan het hele jaar door gebruik maken van het ‘kledinggeld’ toch valt op dat dat meer gebeurt bij de start van het schooljaar.

Digitale ondersteuning
“Daarnaast willen we onze jongeren van het secundair onderwijs voldoende kansen geven. Het Sociaal Huis biedt hen de mogelijkheid om een laptop gratis uit te lenen. En daarbij of los daarvan kunnen ze ook digicheques aanvragen. Hiermee kunnen jongeren een beroep doen op een ICT-er die hen thuis uitleg geeft over de werking van een laptop, welke gratis programma’s ze kunnen installeren…, zegt schepen van  Sociale Zaken Pascy Monette. “Ook willen we voldoende aandacht schenken aan de vrijetijdsbeleving van kinderen en jongeren. Sinds kort verdeelt het Sociaal Huis bonnen ter waarde van 20 euro waarmee kinderen tot 12 jaar een jaar lang een fiets kunnen huren bij de fietsbib”.

Socioculturele participatie
eerste-schooldag-7Het fonds voor tegemoetkomingen voor socioculturele participatie verleent een financiële tegemoetkoming in het lidgeld voor sportieve en vrijetijdsactiviteiten. Ook voorziet ze budget voor de aankoop van materialen en de nodige kledij voor bepaalde hobby’s. Daarbij kunnen zelfs daguitstappen, vakanties, bos- of zeeklassen voor schoolgaande kinderen in aanmerking komen. En dan zijn er nog de voordelen die jongeren genieten via de UiTPAS Haspengouw.

“Als lokaal bestuur blijven we inzetten op een verbetering van de levenskwaliteit van al onze Truienaren, maar in het bijzonder van de meest kwetsbare. Deze maatregelen zijn een aanvulling op initiatieven van hogere overheden. Via gerichte communicatiekanalen alsook via het infoblad van september trachten we onze doelgroep te informeren en roepen we hen op om langs te komen bij het Sociaal Huis van de stad Sint-Truiden”, besluit schepen Pascy Monette.

Meer info?

Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
www.sociaalhuissinttruiden.be