Het begin van een nieuw schooljaar betekent voor ouders met schoolgaande kinderen extra uitgaven. Steeds meer mensen hebben moeite om de schoolkosten te betalen, wat zich vertaalt in een stijgend aantal onbetaalde schoolfacturen.

Via de dienst welzijn kunnen kwetsbare gezinnen een septembertoelage aanvragen. Op die manier investeert de gemeente in de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen.

Hoeveel bedraagt de septembertoelage?

  • € 25 voor een kleuter.
  • € 50 voor een leerling in het basisonderwijs.
  • € 100 voor een leerling in het secundair onderwijs.
  • € 100 voor een student in het hoger onderwijs.

Wie komt in aanmerking?

  • Iedereen die een inkomen heeft dat lager ligt dan het leefloon + 25 procent.
  • Mensen die in budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling zijn.

Hoe de septembertoelage aanvragen?

De aanvraag moet gebeuren op de sociale dienst met volgende documenten:

  • Identiteitskaart met bijhorende pincode.
  • Bewijsstukken van alle inkomsten.
  • Bewijzen van eigendom van alle onroerende en roerende eigendommen.
  • Bewijzen van huurlast.

Voor meer informatie en een afspraak kan je terecht op het gemeentehuis bij de dienst welzijn op het nummer 011 88 04 71 of via socialedienst@gingelom.be.