Het UZ Leuven is begonnen met een grootschalige studie naar het toedienen van plasma aan COVID-19-patiënten. Het gaat om plasma van mensen die van het COVID-19-virus genezen zijn. De onderzoekers hopen dat het plasma voorkomt dat de patiënten ernstig ziek worden en kunstmatig beademd moeten worden.

Samen met collega’s van een tiental andere Belgische ziekenhuizen wil professor Geert Meyfroidt van het UZ Leuven nagaan of het plasma van mensen die van het COVID-19-virus genezen zijn, kan dienen als therapie.

De meeste mensen die van het virus genezen zijn, hebben antistoffen ontwikkeld. Die zijn terug te vinden in het plasma. Door het plasma toe te dienen aan patiënten bij wie de ziekte nog niet ver gevorderd is, hopen de onderzoekers dat de antistoffen de ziekte kunnen afremmen, waardoor de patiënten zelfstandig kunnen blijven ademen.

Aan de plasmastudie zullen in totaal 384 patiënten deelnemen. In de eerste fase zijn vijftien ziekenhuizen bij de studie betrokken, in een tweede fase komen er daar nog eens tien ziekenhuizen bij.

Sint-Trudo Ziekenhuis doet mee
Wellicht zullen in die tweede fase ook Limburgse coronapatiënten met bloedplasma behandeld worden, meer bepaald patiënten van Sint-Trudo in Sint-Truiden. “We hebben de vraag gekregen om aan dit onderzoek deel te nemen en hebben meteen aangegeven dat we hier interesse voor hebben”, zegt dr. Kristof Cuppens, pneumoloog in Sint-Trudo. “Vooraleer we effectief van start kunnen gaan, zullen er wel nog een aantal stappen moeten doorlopen worden, zoals bijvoorbeeld een goedkeuring van de ethische commissie.”