De Kerkveldstraat in Zepperen is al een paar jaar stabiel: werken aan de riolering hebben ervoor gezorgd dat en niet om de haverklap een gat zo groot als een auto in het wegdek geslagen werd door wegspoeling van de ondergrond.

De bewoners van deze (te veel door sluipverkeer gebruikte) straat hebben er (hou je vast) 45 jaar moeten op wachten. De stad beperkte zich stelselmatig door het dempen van het gat met magere beton, een nieuw laagje asfalt. En voor de “Kerkvelders” was het wachten op … een nieuw gat. Een wegdek dat er als een hindernissenparcours uit zag, verzakte bermen en borduren waren daarvan het gevolg. Het stadsbestuur had eindelijk oren naar de klachten van de buurtbewoners.

Aan die toestand is er (voorlopig) een einde gekomen door de riolering aan te pakken. En maandag starten de werken aan het wegdek. Op maandag 27 september wordt de bestaande asfaltlaag afgefreesd en op dinsdag 28 september start de plaatselijke vernieuwing van de fundering en de lijnvormige elementen. Die zullen duren tot en met donderdag 7 oktober. Indien de weersomstandigheden gunstig zijn en blijven, zou dan op 8 oktober een nieuwe toplaag asfalt aangebracht worden.

Van de aannemer wordt verwacht dat hij de hinder voor de bewoners zo klein mogelijk zal houden en tijdens de werken vraagt hij ook dat de straat maximaal verkeersvrij gehouden wordt, zowel voor voetgangers, fietsers als gemotoriseerd vervoer. Voor de urgentiediensten blijven de werkzones steeds toegankelijk.