Verkeersveilige schoolomgevingen

Algemeen

Gingelom blijft zich inzetten om de verkeersveiligheid aan de schoolpoorten te verhogen. Met behulp van Vlaamse subsidies worden een aantal schoolomgevingen aangepast.

Bijkomende wegmarkeringen
Onze technische dienst heeft de veilige start van het schooljaar 2020-2021 al voorbereid. Er werden langs onze gemeentewegen kleurrijke wegmarkeringen aangebracht ter hoogte van de schoolomgevingen. Aan 4 schoolvestigingen werden 2 thermoplasten aangebracht ter hoogte van de toegangszone nl. BSGO De Groeiboog in Mielen en Borlo, BSGO De Regent in Gingelom en BSGO De Kleurenboom in Niel. In totaal gaat het om 8 thermoplasten. De andere vestigingen zijn gelegen langs gewestwegen. Momenteel bekijken we samen met Agentschap Wegen en Verkeer, de wegbeheerder van de gewestwegen, of we hier aanpassingen kunnen doen.

Schoolstraten
Begin 2020 werd er, in overleg en na een positieve proefperiode, definitief beslist om de Kerkstraat in Mielen-boven-Aalst en het ‘schoolbaantje’ in Jeuk in te richten als schoolstraat. Aan het begin en het einde van de schooldag is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers.
In de Kerkstraat in Mielen-boven-Aalst werd de schoolstraat reeds definitief ingesteld en afgewerkt door onze technische dienst in het voorjaar van 2020.
De definitieve uitvoering voor de schoolstraat in Jeuk wordt nog afgewerkt vooraleer het nieuwe schooljaar begint. Ter hoogte van het ‘schoolbaantje’ in Jeuk wordt een slagboom geplaatst. Deze slagboom sluit het ‘schoolbaantje’ af tijdens de uren van de schoolstraat. De voetweg tussen de Heiseltstraat en het ‘schoolbaantje’ wordt ook nog opgewaardeerd door onze technische dienst.
We hopen dat deze aanpassingen zullen bijdragen tot een zogenaamde modal shift. Dat wil zeggen dat ouders en leerlingen worden gestimuleerd om korte afstanden met de fiets of te voet af te leggen. Als er minder verkeersdrukte is aan de scholen, zullen meer ouders en kinderen met de fiets of te voet naar school gaan.

Geen reacties

Deel jouw reactie met de bezoekers van Truiensnieuws.be

Algemeen
De politie van de zone Borgloon blijft controleren!

Controleren op alcohol achter het stuur, doet de politie niet om zoveel mogelijk mensen te beboeten, wel omdat ze iedereen bewust willen maken van het gevaar van rijden onder invloed van alcohol. Met slechts twee bestuurders die  dit weekend betrapt werden op overmatig alcohol achter het stuur, zijn we op …

Algemeen
Werken in Borlo Centrum

 In opdracht van Wegen & Verkeer Limburg zullen ter hoogte van het centrum in Borlo, N755 Thewitstraat, wegenwerken plaatsvinden van 5 oktober tot en met 9 oktober! De klinkers in het dorpscentrum zullen vervangen worden door asfalt. De omleiding zal gebeuren via de Jeuksestraat – Homsemstraat. De bushaltes “Jeuksestraat” en “Kerk” …

Algemeen
Het Neigemenneke wil de Sintrùinse Diksjónèèr herdrukken!

dzje zukt óech doeët… en dzje vèngt NIKS wa óech oanstie! … dan kóene fee óech èllepe want as dzje Trùineer zèèt,  of dzjee wilt da toch ewa wèède of dzje et kènger dèè da wille wèède of dzje et vrinde en vrindinne dèè dzje ieël gèèn ziet dan ebbe fee …

%d bloggers liken dit: