Weinig verandering in de evolutie van de coronacijfers: de daling gaat verder en onze stad is al drie dagen zonder nieuwe besmetting.

“Ik kan vrij kort zijn, want er is weinig veranderd tegenover wat we maandag hebben bekendgemaakt”, aldus viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. “Er zijn afgelopen week gemiddeld 438 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. Dat is een daling met 12 procent. Die daling zet zich voort in de meeste provincies. In Brussel zijn er bijvoorbeeld nog 112 nieuwe besmettingen per dag (-15%), in Antwerpen nog 84 nieuwe gevallen (-21%). In de meeste provincies daalt het aantal nieuwe besmettingen, behalve in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Luik. Vooral in Luik is er een opmerkelijke stijging te zien: plus 31 procent, maar dat is relatief. In absolute aantallen gaat het namelijk nog steeds om een vrij klein aantal: 39 per dag. Ook wat betreft het aantal ziekenhuisopnames blijft de dalende trend zich verderzetten: dat zijn er nu nog 16 per dag (-26 procent). Het sterftecijfer lag afgelopen week op 4 per dag (-37%).
Meer concreet: er zijn in ons land op dit ogenblik 85.487 besmettingen, dat zijn er 251 meer dan gisteren. Het aantal overlijdens ligt nu op 9897, een stijging met 2 en in Sint-Truiden is er de voorbije drie dagen geen besmetting meer bijgekomen en het aantal blijft op 761.

Tips voor leerlingen en ouders
“De eerste schooldag is altijd spannend, maar nu was helemaal het geval”, aldus interfederaal woordvoerder Yves Stevens. “Gisteren was namelijk al een grote test, nadat er de afgelopen weken door schooldirecties en leerkrachten al veel voorzorgsmaatregelen werden genomen om de terugkeer veilig te laten verlopen. Het is verheugend om te zien dat dat goed is verlopen. Maar ook de leerlingen zelf zullen hun gedrag moeten aanpassen. In het secundair onderwijs moeten alle leerlingen bijvoorbeeld steeds een mondmasker dragen. We beseffen dat dat niet leuk is, maar we zijn ervan overtuigd dat dat snel een gezonde gewoonte zal worden.”

“Op voorwaarde dat zowel mond als neus bedekt zijn! Want we zien nu in het straatbeeld te vaak dat enkel de mond of enkel de neus bedekt is. Of dat het masker ergens hangt te bengelen. Dan heeft het natuurlijk geen enkel effect. Het is ook belangrijk dat er voldoende aandacht is voor een hygiënisch gebruik. Voorzie voldoende maskers, gebruik een plastic zakje om het in te bewaren, en was gebruikte maskers goed.”

Stevens had ook een waarschuwing voor ouders: “Ook het gedrag rond de scholen moet aangepast worden, met name net voor en net na de schooldag als het druk is. Draag een mondmasker als je je kind komt brengen of afhalen. Houd voldoende afstand, en vermijd samenscholingen: even gezellig staan praten kan niet.”
En tenslotte een tip voor kinderen van groot tot klein: “Veel kinderen hebben de gewoonte om na school een vieruurtje te eten. Het is belangrijk dat je eerst je handen wast. Dat moet voor iedereen een reflex worden: bij thuiskomst was je eerst je handen. Dat is een gezonde routine, die iedereen beschermt.”