Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zal op 31/8 beslist worden alle gronden en eigendommen van het OCMW over te dragen aan de stad.

Vele van die gronden zijn erfenissen of schenkingen waarvan de donateur met zijn gift de sociale doelen van het OCMW wil ondersteunen. De stad kan dit patrimonium nu echter ten gelde maken om bijvoorbeeld mooier meubilair in het nieuw te bouwen stadskantoor aan te kopen. Niet echt wat de sympathieke gevers indertijd voor ogen hadden. Dat vindt alleszins de fractieleider van de sp.a-oppositie Gert Stas, die vreest dat in een digitale gemeenteraad er geen plaats zal zijn voor een eerlijke discussie.
“Nog belangrijker is punt 19 van de gemeenteraad, waarin de volledige beslissing en afhandeling van mogelijk te verkopen patrimonium aan het schepencollege wordt gedelegeerd. Waar normaal de gemeenteraad in alle openbaarheid beslist om een bepaald gebouw te verkopen tegen een minimum schattingsprijs zal, als dit punt gestemd wordt, het schepencollege dit zelf in alle beslotenheid kunnen bedisselen. De gemeenteraad en de Truienaar zal nog slechts aan het einde van de procedure weten welk pand zal verkocht worden en aan welke prijs. Een openbaar debat over bestemming, visie en dergelijke zal niet meer gevoerd kunnen worden. Dit zet de deur open voor bedenkelijke achterkamertjespolitieke, aldus de sp.a.
Interessant zal hier het standpunt van de gouverneur zijn die net had verordend dat de stad veel meer transparantie diende te betonen met betrekking tot zijn plannen met het patrimonium.
“Dit laatste punt is omwille van zijn langetermijngevolgen volgens ons het belangrijkste punt op deze gemeenteraad”, besluit Stas.