Eind oktober 2019 installeerde de stad Sint-Truiden de speciale software Readspeaker op haar stadswebsite. Zo worden de digitale teksten voorgelezen en zijn ze maximaal toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Na een eerste halfjaarlijkse evaluatie is duidelijk dat het project een succesvolle start kent.

De website van de stad Sint-Truiden werd uitgerust met een module die de digitale inhoud erop voorleest aan blinde of slechtziende bezoekers. De functie is voor iedereen beschikbaar en biedt ook voor mensen zonder visuele handicap een meerwaarde.

Het voorbije half jaar maakten maandelijks gemiddeld 247 bezoekers gebruik van de applicatie. In vergelijking met andere websites waar Readspeaker wordt aangeboden, wordt dit aantal als een goed gebruik gezien.

“In de toekomst is het de bedoeling om dit project verder uit te rollen naar andere communicatietoepassingen. Een percentage van de bevolking heeft moeite met lezen en dus ook problemen met het begrijpen van de teksten op websites. Naar schatting één volwassene op tien ondervindt moeilijkheden met lezen en schrijven. Voor Sint-Truiden zou dat ongeveer over 4000 mensen kunnen gaan,”  zegt schepen van Toegankelijkheid Jelle Engelbosch.

Daarnaast zijn er nog heel wat andere doelgroepen die problemen ondervinden met lezen zoals anderstaligen, blinden, slechtzienden, kleurenblinden, personen met een licht verstandelijke beperking, ouderen met achteruitgang van zicht en concentratie en mensen met andere leesproblemen. Het toevoegen van audio, in de vorm van een voorleeshulp zoals Readspeaker, is daarom een vooruitgang om onze stad digitaal toegankelijker te maken.

“Het stadsbestuur van Sint-Truiden maakt van toegankelijkheid een belangrijke prioriteit. Op diverse domeinen worden er maatregelen genomen om de drempel naar de dienstverlening te verkleinen. Dat betekent ook meer dan louter het wegnemen van fysieke hindernissen”, besluit burgemeester Veerle Heeren.