Vrouw & Maatschappij Sint-Truiden, de vrouwenbeweging van CD&V, pakte in het kader van de Cravattendag vandaag uit met enkele hartverwarmende acties omdat er in onze ziekenhuizen en zorginstellingen in verhouding te weinig mannen actief zijn.

Eveline Kevers, voorzitter van V&M Sint-Truiden geeft tekst en uitleg. “Er zijn te weinig mannen actief als verpleeg- en zorgkundige in onze ziekenhuizen en zorginstellingen. De cijfers maken duidelijk dat de situatie op dat vlak precair is. Vrouw & Maatschappij zet enkele vaststellingen op een rij en koppelt daar een voorstel tot het nemen van een aantal beleidsmaatregelen en acties aan. De Cravattendag staat net in het teken van de pariteit tussen man en vrouw. Er zijn vandaag ook enkele acties geweest”.

In Sint-Truiden gingen de CV&V-vrouwen de mannelijke verpleegkundigen in de bloemetjes zetten in het Sint-Trudo Ziekenhuis, weliswaar zonder cravatte zoal we op de foto zien. En aan de balie van de woonzorgcentra werd voor hen een kleine traktatie bezorgd.