In 1970 legde de toenmalige gemeente Zepperen de Kerkveldstraat aan en werden jonge gezinnen aangetrokken om er te gaan bouwen. En dat gebeurde en het aantal bouwkavels werd het voorbije jaar nog eens bijna verdubbeld.

Maar vlug bleek dat de weg op drijfzand was aangelegd: de riolering lag er meer dan 2 meter diep en regelmatig schoven de buizen van mekaar, de grond spoelde weg en het wegdek verdween in een diepe put. Niet eenmaal, niet tweemaal maar tientallen keren. En telkens werd het gat gedicht, met een vrachtwagen stabiliseerbeton en enkele truwelen cement om het gat rond de buizen te dichten. Knip en plakwerk van de bovenste plank. Van 1977 tot in 2017, 40 jaar dus, kwam de stad oplapwerk doen maar aan het probleem werd niets gedaan. Tot een paar jaar geleden. Toen men eindelijk de oplossing vond in het trekken van een “kous” door de riolering om zo het probleem van de verzakkingen op te lossen. En een paar jaar later zou het wegdek gemaakt worden

img_2146Buurt blijft in het ongewisse
En dit jaar gaan ze dat wegdek aanpakken. De buurt is content  dat na 40 jaar bang opstaan of de weg er nog lag, er eindelijk iets gebeurt. Hoe of wat, zijn er verkeerstechnische grepen om het sluikverkeer van en naar de Campus Sint-Aloysius (Hasp-O en Blavierke) te ontmoedigen, welke werken gaat men precies uitvoeren, zijn de greppels inbegrepen, dat zijn nog steeds vragen waar de Kerkveldbewoners mee moeten leven. Want door al die verzakkingen zijn die greppels ook schots en scheef geworden zodat het regenwater via de openbare weg naar de slokkers moet lopen!

img_2147-2En maar studies en onderzoeken
Als de bewoners de betrokken schepen contacteren, verwijst die steevast door naar de technische dienst. De verkeersdensiteit werd onderzocht, maar resultaten krijg te niet te horen, na vele vragen over de greppels blijft de technische dienst die blijkbaar nog steeds onderzoeken. De snelheid, je mag daar officieel nog 70 rijden, ook te zot voor woorden, werd er gemeten maar wat het resultaat daarvan was blijft een vraag. Eenrichtingsverkeer of plaatselijk verkeer? Dat weten we niet. En het ergste: als elders grote wegeniswerken in woonbuurten worden uitgevoerd worden de bewoners geïnformeerd, maar buiten een infovergadering over de beruchte “kous” drie jaar geleden, weet de buurt nog steeds niet wat ze gaan doen, wanneer ze dat gaan doen, en hoe ze de problemen gaan oplossen.

We hebben, op vraag van de bewoners de betrokken schepen niet meer gecontacteerd: dat hebben zij al, tot vervelens toe, gedaan en nog steeds weten ze van niks. We vrezen dat ook TruiensNieuws niet wijzer gaan worden!