“De opmars van de Aziatische hoornaar in België met onze recente waarnemingen hier in Alken moet ons met z’n allen heel alert maken”, vindt imker Peter Truyens van de Klima-Raad. “Deze agressieve wesp, afkomstig uit China, bedreigt niet alleen honingbijen maar ook andere inheemse insecten die cruciaal zijn voor de bestuiving van bloemen en planten.” Truyens roept de Alkenaren op om verspreid over het grondgebied, de met 3D-geprinte hoornaarvallen te plaatsen. “Alleen zo kunnen we een invasie verhinderen.”

Peter Truyens, imker van beroep en voorzitter van de Klima-Raad, heeft geen goed oog in de evolutie van de toenemende populatie van de schadelijke hoornaars. “Als we niets doen staan we voor een catatstrofe omdat de Aziatische hoornaars zeer snel kunnen vermenigvuldigen”, verduidelijkt Truyens. “Sinds ze in 2016 in België werd waargenomen, heeft ze vrij spel. Ze heeft hier geen natuurlijke vijanden, waardoor haar populatie snel groeit. Ze vormt een gevaar voor de honingbij, maar het gevaar voor andere insecten in onze natuur is nog veel groter. Met het vermogen om zich snel voort te planten – één nest kan in één jaar leiden tot vijf nieuwe nesten – en een agressieve verdedigingshouding tegenover haar nest, vormt de Aziatische hoornaar een serieuze bedreiging.”

Maatregelen en oproep

Gelukkig zijn er maatregelen die kunnen worden genomen om de verspreiding van de Aziatische hoornaar tegen te gaan. Zo verdelen Peter en andere vrijwilligers dezer dagen 300 uit Frankrijk geïmporteerde vallen die specifiek op Aziatische hoornaars gericht zijn. “Het systeem is met 3D-print gemaakt en zorgt ervoor dat anderen insecten wél uit de val kunnen, en enkel de Aziatische hoornaar niet. Een van de methoden is het plaatsen van selectieve vallen in het voorjaar, om te voorkomen dat koninginnen nesten beginnen te bouwen. Nu is het dus dé moment om de vallen te plaatsen!

Ze zijn eenvoudig, goedkoop en milieuvriendelijk. We hebben veel mensen nodig die zo’n val in hun tuin willen plaatsen,” benadrukt de imker. Hij roept de Alkenaren op deze val, voorzien van een speciale lokgeur, per huis om de zoveel honderd meter te plaatsen. Een andere methode is het opsporen en vernietigen van bestaande nesten. Hoewel tijdrovend, is dit momenteel het enige alternatief als een koningin erin slaagt om een nest te bouwen. “Iedereen kan helpen door activiteiten van Aziatische hoornaars te melden,” voegt hij toe. “Het is belangrijk om te kijken waar ze naartoe vliegen, omdat dit ons kan helpen bij het opsporen van nesten.”

Bloemenperkjes

“Om de impact van de Aziatische hoornaar op de biodiversiteit te verminderen is het broodnodig om meer stuifmeel te voorzien”, vervolgt Truyens. “Als iedereen een bloemenperkje aanlegt, hoe klein ook, helpt dat om onze insecten zoals bijen en hommels te voorzien van voldoende stuifmeel om te overleven.” In samenwerking met de Imkersbond De Vlijtige Bestuivers en de Landelijke Gilde geeft het gemeentebestuur een gratis bijvriendelijke plant aan elk Alkens gezin op de Alkense Plantendag van 14 april. “Per gezin kan je de aanvraag doen via de website van de gemeente”, geeft Peter Truyens mee.

De grootste van de 5 gevangen insecten is een Aziatische hoornaar, een koningin. Zij wordt dezer dagen actief om een nest te bouwen en dat moet voorkomen worden. “Anders gaat het maal 5”, aldus Peter Truyens.

Beelden © rdc