De Alkense speelpleinwerking Plekboel zit al 3 weken in ‘HOTEL PLEKBOEL’. In het prachtige decor, met een lift, komen er elke dag nieuwe, excentrieke, vreemde, bekende, speciale, dwaze en bijzondere gasten in het hotel. Vaak hebben ze hulp nodig om hun verblijf zo plezant mogelijk te maken. De kinderen kunnen gelukkig elke dag helpen. Het monitorenteam zet elke dag zijn beste beentje voor om er samen met alle kinderen een fijne dag van te maken. “We spelen nog tot en met 12 augustus, en alle 5 tot en met 15 jarigen zijn welkom! Daarna gaat het hotel helaas dicht”, klinkt het.