Met de aankoop van 8 hectare landbouwgrond viert Natuurpunt Borgloon haar 40-jarig bestaan. “We hebben decennialang gestaag onze werking uitgebouwd met een uitgebreide ploeg van vrijwilligers en landbouwers, aangevuld met een sociale tewerkstellingsploeg. Zo kunnen we de Loonse pareltjes van fauna en flora goed blijven beheren”, zegt voorzitter Stefan Carolus. “Met deze aankoop breiden we onze kleurrijke biotopen nog verder uit.”

Recent werd er door Natuurpunt Borgloon 8 hectare landbouwgrond aangekocht, waarvan 3 ha in Opleeuw en 5 ha in de vallei van de Herk. “Dat gebeurde in constructief overleg”, steekt Stefan Carolus van wal. “De pachter kan er nog één jaar de vruchten plukken, en op 2 hectare nog twee jaar. Daarna gebeurt de omschakeling naar 8 hectare nieuwe bossen. We streven naar bloemrijke graslanden met type heischraal of kamgras soorten.” Waarom zijn die gebieden belangrijk?  Carlous verduidelijkt: “De fauna en flora kunnen weer helemaal hersteld worden. We denken dan vooral aan de kamsalamander, de vroedmeesterpad, de eikelmuis en de 5 soorten blauwtjes waaronder klaver-, boom-, staart-, bruin- en icarusblauwtje . Natuurpunt Borgloon heeft momenteel zes gebieden in beheer. Stuk voor stuk kleurrijke biotopen vol fauna en flora, met elk hun eigen karakter.”

Verscheidenheid troef dus met al die aparte natuurgebieden. “Maar tegelijkertijd loopt er een duidelijke groene draad”, vervolgt Carolus. “De oude spoorwegberm, ook ‘het Fruitspoor’ genoemd, verbindt de gebieden. Daarnaast zijn kleine beekjes en waterlopen alomtegenwoordig. Tot slot tref je in bijna alle gebieden boomgaarden en diverse soorten grasland aan. We beheren nu ruim 170 ha natuurgebied, waarvan ruim 70% in botanisch graslandbeheer zit . Om dit allemaal in goede banen te leiden kunnen we terugvallen op vrijwilligers en landbouwers maar ook op een sociale tewerkstellingsploeg.”

(Lees verder onder de foto)

Uitdagingen

Sinds de start in 1993 ontstonden er gaandeweg zes kerngebieden in Borgloon. “Die zijn nu dé hotspots voor biodiversiteit”, vertelt Stefan. “We hebben steeds aankopen gedaan in overleg met de betrokken sectoren. We overleggen met landbouw en stadsbestuur en we proberen een positief en-en-verhaal te schrijven.” Carolus ziet trouwens drie belangrijke uitdagingen op Borgloon afkomen: “Er zijn de nakende Europese herstelmaatregelen, het beheer van het Provinciaal natuurverbindingsgebied met het Fruitspoor en het Landschapspark Hart van Haspengouw.”

40 kaarsjes

“Het Loonse Natuurpunt is eigenlijk de bakermat waar het grote verhaal voor Natuurpunt in gans Vlaanderen destijds begon”, vult Karen Schabregs van Natuurpunt Limburg aan. “Stefan en zijn ploeg zijn voortrekkers van hoe we een positief verhaal willen schrijven waarbij we landbouw, fietstoerisme en natuur met elkaar willen verbinden. NP Borgloon is een afdeling van Natuurpunt Vlaanderen dat ruim 27.000 ha beheert en 130.000 leden telt. Vandaag vieren we dat met een wandeling ‘schapen drijven’, een natuurwandeling door Grootloon en de vrijlating van herstelde wilde dieren onder begeleiding van het Natuurhulpcentrum.”

Namens het stadsbestuur komt schepen Bellings langs om te feliciteren. “Ja, we hebben soms een visie die wat haaks staat, maar dat mag. We zoeken altijd samen hoe we hand-in-hand als lokaal bestuur met NP verder kunnen. We steunen hen in het bermbeheer, de plantenverkoop en recent ook met de paddentunnel en het dassenproject. NP Borgloon krijgt jaarlijks ook 5000 euro subsidie, wat naar Loonse normen voor een vereniging veel is.” De schepen hoopte dat er een brede coalitie over gans Haspengouw kan groeien voor dat Landschapspark. Hij loofde de inzet van de vrijwilligers van NP Borgloon en onderstreepte het belang van hun steun bij de educatieve projecten voor scholen zoals de Week van de Bij en het bijenhotel in Bommershoven.

Foto’s © Stefke