De hulpverleningszone Zuid-West Limburg heeft deze namiddag heel wat oproepen ontvangen betreffende geurhinder op de Naamsesteenweg. Na onderzoek blijkt dat het gaat om een brandstoflek. De metingen van de brandweer wijzen uit dat de geur niet schadelijk is. De concentraties van de brandstof zijn te licht om gevaarlijk te worden genoemd. Op dit moment wordt er actie ondernomen om het lek te dichten.