AstraZeneca heeft een akkoord met Europa, waaronder België om een Covid-19 vaccin dat nu nog in een klinische ontwikkelingsfase zit te bezorgen.

Voor Europa zou het gaan om max. 400 miljoen doses van het potentiële Covid-19 vaccin en zouden meer dan 100 miljoen mensen toegang hebben tot hun product in Europa. Op internationaal vlak zou het om meer dan 2 miljard doses handelen. Het Covid-vaccin van AstraZeneca is aan de universiteit van Oxford ontwikkeld.

Met deze overeenkomst willen ze hun potentieel vaccin beschikbaar stellen aan de verschillende Europese landen.

Het bedrijf probeert de productiecapaciteit verder uit te breiden en staat open voor samenwerking met andere bedrijven om zijn belofte na te komen om de toegang tot het vaccin tijdens de pandemie zonder winstoogmerk te ondersteunen. Ze tracht op deze manier ook haar afzetgebied te verruimen.

We zouden allen blij moeten zijn dat het vaccin op komst is, maar tot heden is er geen garantie dat het middel effectief goed werkt en wilt de firma niet garant staan voor bijkomende werkingen van het vaccin… wordt vervolgd.