Op sommige kaarten kleurde Zoutleeuw deze week dieprood, op andere diepblauw. Voor iedereen was de week echter pikzwart.

Zoutleeuw heeft afscheid moeten nemen van 11 medeburgers in het WZC OLV van Lourdes. Onwezenlijk deze harde en kille cijfers, ondanks de inspanningen van alle hulpverleners. Het verdriet om dit verlies snijdt door merg en been.

Cijfers

355 personen op 8.480 inwoners hebben sinds maart 2020 positief getest. De afgelopen 7 dagen hebben 36 personen positief getest. De afgelopen 14 dagen 113 personen.

WZC OL Vrouw van Lourdes

Ondanks alle inspanningen en goede zorgen vallen er in het WZC 10 overlijdens en 2 ziekenhuisopnames te betreuren. Er zijn geen nieuwe besmettingen vastgesteld bij de bewoners. Bij de medewerkers noteren we wel 2 nieuwe besmettingen. Ter ondersteuning is er extra personeel vanuit de zusterorganisaties uit Geetbets en Nieuwerkerken ingezet. Het RZ Tienen stuurde een stagiair arts en 2 verpleegkundigen. De nood aan administratieve ondersteuning wordt samen met Samana onderzocht en indien nodig ingevuld.

In de assistentiewoningen is ons 1 bewoner ontvallen en zijn 5 bewoners opgenomen in het ziekenhuis, waarvan er 4 Covid-gerelateerd zijn.

WZC De Vesten

Voorlopig geen besmettingen. Ook hier wordt bij de minste twijfel getest. Momenteel nog 1 personeelslid in quarantaine wegens een hoog risico contact (HRC). Bezoek gaat door in de containers. De vaccinaties zijn gepland voor 06.02.2021 (residenten) en 13.02.2021 (personeel).

WZC Ravelijn

Voorlopig 1 medewerker die positief getest heeft. Vanaf het moment dat de besmetting werd vastgesteld, is de medewerker niet meer werkzaam geweest in Ravelijn. Verder is er 1 medewerker preventief in quarantaine en is het wachten op de uitslag van de tweede testing. Bij de bewoners is alles nog stabiel.

Ter Bogaerde

Een bewoner testte positief in de loop van deze week. Maar gisterenavond kwam het bericht dat alle testen negatief zijn. Hoopvol het weekend in. Volgende week donderdag staat een nieuwe testing gepland.

Opvangcentrum voor Asielzoekers Dormaal

Bij het personeel: geen zieken en/of positief getesten of in afwachting van testresultaten.

Bewoners: alle geteste bewoners negatief en uit quarantaine. 1 jongere zit nog in quarantaine n.a.v een besmetting in het internaat. Eerste test was negatief. In afwachting van de uitslag van de tweede test zit betrokkene in quarantaine.

Administratief Centrum Aen den Hoorn

Dinsdag 26 januari meldde 1 medewerker zich positief. Onmiddellijk werden alle medewerkers onderworpen aan een sneltest. Van de 38 tests was er nog 1 positief. Hoog risico contacten (HRC) werden in quarantaine gezet. Laag risico contacten (LRC) kunnen verder thuiswerken en de deuren van het stadhuis gaan dicht. Een 6-tal medewerkers met LRC die geen thuiswerk kunnen doen, zorgen voor de essentiële dienstverlening op het AC.

Afhankelijk van de resultaten van een tweede test (voorzien op 2/2) zal de dienstverlening opnieuw opstarten (enkel op afspraak). Wellicht heeft de nauwgezette opvolging van de Corona-maatregelen (handhygiëne, dragen mondmasker, afstand, verluchting, thuiswerk) door de medewerkers ervoor gezorgd dat de besmetting beperkt bleef. Maar het blijft dansen op een slappe koord.

Onderwijs

Geen besmettingen momenteel in Zonnegroen, GVBS St.-Leonardus Basisschool, het Sint-Tarcisiuscollege, de Oogappel, de Kleine Picasso, de Bron en de Tinteltuin.

Middenschool St.-Leonardus: de klassen zijn inmiddels weer allemaal terug. Een tweetal leerlingen testten positief tijdens de quarantaineperiode en blijven tot en met 04/02 thuis. Besmette leerkracht komt na laatste negatieve test terug.

Het goed toepassen van alle corona-maatregelen geeft ons enkel de garantie dat Zoutleeuw tot aan de vaccinatie de mogelijk desastreuse gevolgen van Covid kunnen indijken maar niet uitsluiten.