Om een booster voor de immuniteit van de eerste vaccinatieronde op te krikken zal er naar alle waarschijnlijkheid een derde coronaprik eind dit jaar of begin volgend jaar toegediend kunnen worden.

Aan wie dit extra vaccin zou verstrekt worden is nog discussie.  Het is best mogelijk dat iedereen nog een extra prikje krijgt of… enkel de risicogroepen…