De Luikse ziekenhuizen liggen vol vragen Limburg om bij te springen omdat hun intensieve zorgen geen nieuwe patiënten meer aankunnen. Het ZOL in Genk kan alvast niet op die vraag ingaan, omdat hun intensieve corona-afdeling zelf volzet is. Zij moeten nu zelf al patiënten doorsturen. In Sint-Trudo is één van twee voorziene bedden bezet en zij houden ook de boot af.

Luik telt momenteel het hoogste aantal besmettingen van het hele land – gemiddeld 686 nieuwe per dag – en dat is voelbaar in de ziekenhuizen. In de Luikse ziekenhuizen is de toestroom van nieuwe patiënten op intensieve momenteel zo hoog dat ze de hulp van andere provincies moeten inroepen. Ze kijken daarbij in eerste instantie naar Limburg.

De Luikenaars vragen aan ziekenhuizen uit andere provincies om solidair te zijn en denken daarbij in het bijzonder aan Limburg. De bezettingsgraad in de Limburgse ziekenhuizen ligt immers drie keer lager dan in Luik, horen we artsen op RTBF zeggen.

In het Jessa Ziekenhuis is men daartoe bereid. Als er in de toekomst vragen vanuit Luik komen en ze hebben de mogelijkheden om die patiënten op te vangen, dan zullen ze dat doen.”

Het ZOL in Genk kan niet op de vraag vanuit Luik ingaan, omdat ze momenteel zelf geen plaats hebben. Alle 13 voorziene bedden in fase 1A zijn bezet. Ze moeten zelf patiënten doorsturen.

In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden hebben ze nog geen aanvraag binnengekregen om patiënten vanuit Luik op te vangen. In principe hebben ze daar ook niet de ruimte voor, aldus de communicatieafdeling. Met 7 patiënten en één op intensieve zijn al de helft van de vrijgehouden bedden op intensieve in Sint-Trudo bezet. Dat ligt natuurlijk anders indien fase 1B wordt ingeroepen, dan moeten de ziekenhuizen 50 procent van hun bedden op intensieve voor coronapatiënten voorbehouden.

Afgelopen vrijdag is tijdens het Overlegcomité afgesproken dat de ziekenhuizen ten laatste volgende week maandag 26 oktober naar fase 1B zullen moeten schakelen.